Lucian din Samosata despre creştini


  Lucian din Samosata (gravură realizată de pictorul englez William Faithorne)
Scriind în jurul anilor 170 AD, scriitorul grec de satiră Lucian a descris şi primii creştini şi ”legiuitorul” lor. Natura ostilă a lui Lucian faţă de creştinism face declaraţia sa autentică şi mai valoroasă:

Creştinii, ştiţi, se închină până azi unui singur om – persoana deosebită care a introdus noul lor ritual şi care a fost răstignit pentru acest lucru… Vedeţi, aceste creaturi rătăcite încep prin convingerea generală că sunt nemuritori pe veci, ceea ce explică dispreţul creştinilor faţă de moarte şi devotamentul lor personal voluntar care este atât de obişnuit la ei; şi apoi le-a fost imprimat de către legiuitorul lor faptul că ei sunt toţi fraţi din momentul în care sunt convertiţi şi îi renegă pe zeii Greciei şi se închină înţeleptului răstignit şi trăiesc după legile Lui. Toate acestea ei le iau prin credinţă şi, drept urmare, ei dispreţuiesc toate bunurile lumeşti, considerându-le doar o proprietate comună.

Iată deci cum erau văzuţi creştinii în secolul al II-lea. Mai dispreţuim noi astăzi în sec. XXI toate bunurile lumeşti, considerându-le doar o proprietate comună?

Lucian din Samosata (în greaca veche: Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς, în latină: Lucianus Samosatensis; n.c.  125 d.Hr. – d. după 180 d.Hr.) a fost un prozator grec, de origine asiriană, care s-a afirmat în domeniile retoricii și satirei.

A scris dialoguri satirice, pamflete, disertații, diatribe, cu reminiscențe din filozofia cinicului Antistene, prin care vizează filozofia speculativă, absurditatea credințelor religioase sau a slăbiciunilor omenești.