Tradiții ortodoxe contrare Bibliei


Încep acest articol menţionând că sunt ortodox şi că, după ce am studiat majoritatea religiilor şi sectelor şi istoria religilor, credinţa mea este că ortodoxia este religia de pe Pământ cea mai apropiată de intenţiile lui Dumnezeu în ceea ce ne priveşte pe noi, oamenii.

(Vezi şi: Călăuza cunoașterii și combaterii sectelor)

Ortodoxia ar trebui să se bazeze în principal pe textul biblic. Sunt cazuri în care tradiţia primează deşi încalcă evident anumite texte biblice (care nu sunt scoase din context!)

Marcu 7:7-9 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi ați lăsat poruncile lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Ați desființat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.

Cu toții știm că această lume materială, această planetă este condusă de Diavolul (conform Luca 4, 5-8) Prin urmare, este logic să presupunem că de milenii acesta s-a infiltrat în toate instituțiile umane (stat, religie, servicii publice etc). Aşadar 100% şi credinţa dreaptă ortodoxă a fost ”infiltrată” şi anumite aspecte au fost înlocuite cu un amalgam de religii păgâne amestecate cu textul biblic!

Câteva tradiții ortodoxe contrare Bibliei:

1) Ținerea Sabatului Duminica! Nicăieri în Biblie (şi aici este o discuţie întreagă despre care e adevărata Biblie) nu scrie că Dumnezeu e schimbător şi că a înlocuit ziua de sâmbătă cu duminica pentru ţinerea Sabatului – dat ca un semn între El şi oameni. Dimpotrivă! Cu toate acestea Ţinerea Sabatului Duminica este o ”recomandare” a ”sfinţilor părinţi”. De ce ţinem noi Duminica zi de odihnă? Primele biserici creştine ţineau Sâmbăta ca sabat dar se întâlneau şi duminica pentru a discuta despre creştinism. Odată cu prigoana romană a evreilor, creştinii au vrut să facă ceva pentru ca romanii să nu-i confunde cu evreii – au schimbat ziua de odihnă!

2) Numirea popilor ca ”părinţi” sau ”tată” – Acest lucru este strict interzis de Biblie – doar Dumnezeu este tatăl spiritual al oamenilor. (Catolicismul numeşte pe şeful său ”papă” – pater – tată – ceea ce este şi mai grav, dar nu discutăm aici despre tradițiile catolice contrare Bibliei care sunt şi mai multe decât cele ortodoxe. Vezi şi: Diferenţele dintre catolicism şi ortodoxie).

Matei 23-9 Şi nici «tată» să nu spuneţi nimănui între voi pe pământ, pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc!

3) Icoanele. În cele 10 porunci ale lui Moise, Dumnezeu interzice reprezentarea de orice formă a celor cereşti. Cu toate acestea icoanele apar în majoritate bisericilor ortodoxe. Islamul, din acest punct de vedere, este mai apropiat de dorinţa lui Dumnezeu.

Vezi şi: Iconoclasm

4) Botezul Din Biblie reiese că cel botezat este perfect conştient de ceea ce i se întâmplă, de asemenea despre copii se spune că sunt fără de păcat. Dacă Doamne fereşte li se întâmplă ceva, nu e niciun păcat că s-au dus pe lumea cealaltă fără botez!

Marcu 16:15-16 Cine va crede si se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osandit!

Asta nu înseamnă că Apostolii nu ar fi botezat copii, dar botezul acestora ar fi trebuit refăcut în momentul când au înţeles despre ce este vorba. Apostolii nu au fost nişte amulete magice care să transforme nişte persoane în ”îngeri” fără ştiinţa acestora! Există liber arbitru care se bazează pe simţire şi cuget! Vedeţi aici, de dragul ”dreptului la replică”, şi un contrargument care pe mine nu mă convinge cu nimic! Repet – eu sunt tot ortodox, asta nu înseamnă să nu-mi pun semne de întrebare acolo unde sunt sau par a fi probleme! Repet -să nu uităm cine conduce de fapt această lume materială (conform Luca 4, 5-8) şi că acesta logic s-a infiltrat în toate instituțiile umane (stat, biserică, servicii publice etc).

(Vezi şi: Călăuza cunoașterii și combaterii sectelor)

Iconoclasm


Biserică fără icoane

Iconoclasmul (din limba greacă eikon adică chip, înfățișare sau icoană și klasma adică a distruge) este o doctrină oficială a statului și a bisericii bizantine, între anii 726843, care a impus distrugerea icoanelor și disciplinarea celor ce li se închinau. Politica iconoclastă a reprezentat, de asemenea, reforme sociale, politice, administrative și legislative.

Vezi şi: Tradiții ortodoxe contrare Bibliei

Pe tărâm dogmatic, controversele hristologice s-au încheiat în secolul al VII-lea. Numai că, după ce Biserica a învins fiecare părere contrarie în parte, a fost declanșată o ofensivă împotriva unui aspect al învățăturii ortodoxe: a început lupta împotriva „icoanei”, dat tot ca o continuare a disputelor hristologice. Astfel, și-a făcut apariția unul dintre cele mai mari curente care a clătinat fundamentul creștinismului: iconoclasmul secolelor VIII-IX. Acest curent își are începutul deja înainte de domnia împăratului Leon al III-lea (717-741), dar care în timpul acestui împărat a luat o mare amploare. Iconoclasmul însemna la acea vreme dorința de respectare a poruncii a doua din Decalog: „Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujești, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea și al patrulea neam, Și Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.” Ieșirea(Exodul) 20:4-6.

Expansiunea iconoclasmului a avut mai multe cauze. Diferite scrieri sugerează că cel puțin o parte a motivului pentru înlăturarea icoanelor pare să fi fost înfrângerile militare împotriva musulmanilor și o erupție vulcanică pe insula Thera. Este posibil ca Leon să fi considerat această erupție ca o dovadă a mâniei lui Dumnezeu împotriva adorării icoanelor de către Biserică. În timpul luptelor contra arabilor, Leon a observat valorile puritane arabe care socoteau arta religioasă drept idolatrie și a crezut că imperiul său va câștiga războiul dacă va proceda la fel.

În cadrul celui de-al doilea conciliu de la Niceea, iconoclasmul a fost declarat erezie și s-a revenit la folosirea icoanelor.

Concluzie: Ortodocşii români au icoane pentru că sunt urmaşi ai bizantinilor. Bizantinii au avut un conflict şi au câştigat cei care vor ”chip cioplit” în biserică. Dacă câştiga tabăra adversă bisericile nostre ar fi arătat ca cea din figura alăturată de mai sus – lucru care ar fi dăunat grav buzunarelor popilor (prin micşorarea puterii de influenţare a populaţiei şi al controlului minţii cu nişte imagini cu ”doamne-doamne”!

Icoana de mai sus cu Iisus reprezintă de fapt chipul lui Zeus (de pe statuia lui Zeus) – lucru cu care sunt de acord mai mulţi cercetători.

Imagine creată cu Photoshop pe baza icoanei de mai sus – cu cele două feţe diferite ale lui Iisus

Legături externe:

http://www.hiddenbible.com/jesuszeus/jesuszeus.html

http://www.nairaland.com/449148/what-connection-between-jesus-zeus