Ultimul război mondial al omenirii


Așa cum reiese din titlu acest articol este despre ultimul război mondial al omenirii, nu despre următorul război mondial. Poate fi același lucru dacă aşa ne va fi istoria, dar nimic nu ne garantează că al treilea război mondial va fi şi ultimul înainte de Parusia. Cu toate că sunt șanse mari să fie așa nu scrie nicăieri în Biblie că în vremurile din urmă (zilele din urmă) va avea loc al treilea război mondial, poate va fi al patrulea, al nouălea… Așadar în acest articol, repet, este vorba de ultimul război mondial al omenirii care va avea loc în vremurile din urmă înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi preluarea puterii politice a omului pe această planetă de către Iisus. Acesta sigur va fi ultimul, pentru că sub conducerea lui Iisus Hristos nu are cum să mai existe păcat în Univers şi pe Pământ.

Ezechiel, Capitolul 38, ne spune cine vor fi participanții ultimului război mondial al omenirii:

Generalul Moshe Dayan în 1968 a declarat (pe baza textului de mai sus că) următorul război nu va fi contra arabilor, ci contra rușilor”.

În Geneza 10: 2, Magog, Meşec, Tubal şi Gomer sunt fiii lui Iafet (unul din fiii lui Noe) care au întemeiat grupul nordic de naţiuni, Roş e considerat a fi Rusia, iar Meşec – Moscova sau Moscovi, pe numele ei vechi. Tubal e considerat a fi Tobolsk, un oraş în Siberia, sau un popor numit „tiberieni” de pe ţărmul de est al Mării Negre. Se crede că Gomer ar fi fost cimerienii care au năvălit din nord, prin Caucaz, în zilele imperiului asirian şi au ocupat părți din Asia Mică, fiind apoi alungați. Togarma se crede că ar fi Armenia. Oricare ar fi identitatea exactă a acestor popoare, Ezechiel spune despre ele că „locuiesc în părţile cele mai îndepărtate ale nordului” şi nu există nici o îndoială că se referă la naţiuni ce locuiesc dincolo de Caucaz. Dacă ne uităm pe hărţi ne vom convinge că e vorba de acea parte a lumii aflată sub influența Rusiei (şi a fostei URSS).

Înainte de mijlocul secolului al XIX-lea, Sem (Shem) era asociat cu toată Asia, Ham cu toată Africa și Iafet (Japheth sau Jap) cu toată Europa.

Urmașii lui Noe și națiunile întemeiate – protagoniștii ultimului război mondial

Ezechiel se referă la niște vremuri îndepărtate („vremea de apoi”) şi prorocește împrăştierea evreilor
printre popoare, pentru multă vreme, şi strângerea lor din nou pe munţii lui Israel, după ce vor scăpa de sabie (s-a întâmplat la 14 mai 1948).

Persia este Iranul de azi.

Etiopia este traducerea cuvântului evreu cusch. Cusch a fost fiul lui Cham, unul din copiii lui Noe. Istoricii consideră că toate popoarele de culoare ale Africii au ca strămoş pe Cusch. Concluzia este următoarea: o serie de ţări africane se vor alia cu arabii şi popoarele de limbă rusă pentru a invada Israelul.

Puth este Libia de azi. Puth a fost şi el unul dintre fiii lui Cham. Urmaşii lui au întemeiat naţiunile arabe din Africa de Nord (Libia, Algeria, Tunisia, Maroc). Prima colonie a lui Puth a fost numită Libia de istoricii vechi, Josephus și Pliniu. Togarma. – despre acest teritoriu amintit de Ezechiel, istoricii consideră a reprezenta teritorii din Asia sovietică, Turkmenistanul şi alte popoare ale Rusiei orientale printre care şi Kazahstanul. Spun aceasta deoarece este cunoscută pasiunea cazacilor pentru creșterea cailor (caii şi călăreții amintiți de Ezechiel).

Imagine: Mai multe națiuni europene au răspuns invaziei Ucrainei de către Rusia prin mărirea bugetelor pentru apărare. Cererile pentru o armată multinațională unită a Uniunii Europene sunt și mai îngrijorătoare deoarece sunt o fază finală înainte de războiul Gog și Magog.

Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană vor lua poziție împotriva tendințelor expansioniste ale acestei coaliţii, care nu se va limita doar la atacarea Israelului (sau doar la manevre pe teritoriul Israelului)

Despre China scrie că va interveni militar în vremurile din urmă în Apocalipsa 16:12: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din Răsărit. Astfel Secarea Eufratului este un semn că al ultimul război mondial al omenirii este iminent! Detalii similare în Ieremia 46:10: Această zi este a Domnului, Dumnezeului oştirilor; este o zi de răzbunare, în care Se răzbună El pe vrăjmaşii Săi. Sabia mănâncă, se satură şi se îmbată cu sângele lor. Căci Domnul, Dumnezeul oştirilor, are o jertfă în ţara de la miazănoapte, pe malurile Eufratului. Eufratul ocupă un loc proeminent în Biblie, fiind descris ca fiind învecinat cu Grădina Edenului (Geneza 2:14).

Concluzie : În ultimul război mondial al omenirii care va avea loc (şi) în Israel vor fi cel puțin trei sau patru forţe/alianţe militare principale:

1 Nordul – Rusia, unele ţări ex-sovietice

2 Sudul – Egiptul şi Alianţa arabo-africană – de partea ruşilor (Iran, Siria, etc)

3 Răsăritul – China, alte ţări din răsărit (Coreea de Nord?)

4 Occidentul – Statele Unite, NATO şi UE (Europa de Vest)

Manuscris medieval cu Abaddon comandând „lăcustele” să nimicească oamenii păcătoși

Nu analizez spusele unor profeți mincinoși – ca Baba Vanga, Nostradamus, mai ştiu eu ce ”sfinţi” creştini. Ce au spus aceste persoane ori este ambiguu ori nu toate profețiile lor s-au dovedit a fi adevărate. Cum ar fi ca profetul care a scris Apocalipsa să aibă şi profeţii adevărate şi false, ar fi cel puţin o catastrofă. Aceşti profeți mincinoși au susținut mereu victoria ţărilor/alianţelor din care fac parte, ceea ce este o dovadă a implicării serviciilor secrete. Nu continui ideea pentru că este la mintea cocoșului ce se urmăreşte cu aceste profeții. De aceea referinţa absolută trebuie să fie textul biblic şi comentariile unor specialişti pe baza textului biblic.

Daniel 11:44 spune că Dar niște zvonuri venite de la răsărit şi de la miazănoapte îl vor înspăimânta şi atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească şi să nimicească cu desăvârşire pe mulţi.

Alianţa Ruso-arabă va invada Orientul Mijlociu/Israel/Palestina (după ce va trece şi prin Turcia sau după ce o va distruge). După ce va ocupa o perioadă Ucraina, Istanbul (Turcia) şi Orientul Mijlociu ruşii vor auzi zvonuri venite de la răsărit (mobilizarea Chinei şi a altor popoare) şi zvonuri venite de la miazănoapte (mobilizarea NATO, alte evenimente în lumea rusă).

Daniel 11:45 Îşi va întinde corturile palatului său între mare şi muntele cel slăvit şi sfânt. Apoi îşi va ajunge sfârşitul, şi nimeni nu-i va fi într-ajutor. Rusia va stăpâni Israelul o vreme (nimic despre Templul refăcut de pe muntele cel slăvit şi sfânt) dar apoi va fi nimicită (conform citatului) la Meghiddo (Apocalipsa 16: 16 Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon). 5 luni? ( Apocalipsa 9: 5 Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni) Posibil şi folosirea unor arme nucleare tactice (Apocalipsa 9:1  s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare) . Posibil conflicte şi între China şi NATO.

Zaharia 14:2 Atunci voi strânge* toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele** vor fi jefuite şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate. Zaharia 13:8-9 În toată ţara”, zice Domnul, „două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă* treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc* şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi lămuri** cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu şi îi voi asculta; Eu voi†† zice: ‘Acesta este poporul Meu!’ Şi ei vor zice: ‘Domnul este Dumnezeul meu!’” Zaharia 11:10 Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. (Iisus) Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.

Înainte şi în timpul războiului vor avea loc şi alte evenimente cum ar fi un val de cutremure. Apocalipsa 16: 18-20: Şi au urmat* fulgere, glasuri, tunete şi s-a** făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. Cetatea* cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a** adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.

Reconstrucția harții lumii imaginate de Herodot.

Bibliografie

  • Biblia
  • Hal Lindsey; Carole C Carlson, The Late Great Planet Earth L’agonie de notre vieille planète

Incidentul OZN de la Coyame


coyame_UFO3Incidentul OZN de la Coyame este un raport privind o coliziune dintre un mic avion și un OZN care ar fi avut loc pe 25 august 1974 lângă orașul mexican Coyame, Chihuahua, aproape de frontiera cu Statele Unite.

Pe 24 august 1974, un radar al defensivei aeriene a Statelor Unite a detectat un obiect necunoscut, care se deplasa cu viteza de 4.000 km/h. Obiectul se afla în Golful Mexic, lângă orașul Corpus Christi, Texas. Apoi, rapid, obiectul și-a schimbat direcția spre Coyame. Între timp, un planor zbura dinspre El Paso spre Ciudad de México. Radarul american a detectat atât OZN-ul cât și avionul până la un moment când ambele au dispărut în același punct. Guvernul mexican a trimis o echipă de recuperare, în timp ce autoritățile americane au început să asculte activitățile mexicanilor.
Armata SUA a oferit servicii de recuperare guvernului mexican, dar au fost respinse. În baza aeriană unde se afla radarul american, s-au pregătit patru elicoptere și o echipă de recuperare la Coyame. Fără nicio autorizație din partea guvernului mexican, americanii au intrat pe ascuns în Mexic. Atunci când echipa de recuperare a Statelor Unite a sosit la fața locului, a observat un obiect ciudat metalic, împreună cu resturile avionului și, la câțiva metri, un vehicul de armată mexican cu patru persoane ucise în el, din motive necunoscute. Vezi un raport detaliat pe site-ul Anei Luisa Cid CAZUL Coyame.

Coyame_Chihuahua
On 25 Aug 74, at 2207 hrs, US Air Defense radar detected an unknown object approaching US airspace from the Gulf of Mexico. Originally the object was tracked at 2,200 (2,530 mph) knots on a bearing of 325 degrees and at an altitude of 75,000 feet, a course that would intercept US territory about forty miles southwest of Corpus Christi, Texas.
After approximately sixty seconds of observation, at a position 155 miles southeast of Corpus Christi, the object decelerated to approximately 1700 (1,955 mph) knots, turned to a heading of 290 degrees, and began a slow descent.

It entered Mexican airspace approximately forty miles south of Brownsville, Texas. Radar tracked it approximately 500 miles to a point near the town of Coyame, in the state of Chihuahua, not far from the US border. There the object suddenly disappeared from the radar screens.

During the flight over Mexican airspace, the object leveled off at 45,000 feet, then descended to 20,000 feet. The descent was in level steps, not a smooth curve or straight line, and each level was maintained for approximately five minutes.

The object was tracked by two different military radar installations. It would have been within range of Brownsville civilian radar, but it is assumed that no civilian radar detected the object due to a lack of any such reports. The point of disappearance from the radar screens was over a barren and sparsely populated area of Northern Mexico. At first it was assumed that the object had descended below the radar’s horizon and a watch was kept for any re-emergence of the object. None occurred.

At first it was assumed that the object might be a meteor because of the high speed and descending flight path. But meteors normally travel at higher speeds, and descend in a smooth arc, not in „steps.” And meteors do not normally make a thirty-five degree change in course. Shortly after detection an air defense alert was called. However, before any form of interception could be scrambled, the object turned to a course that would not immediately take it over US territory. The alert was called off within twenty minutes after the object’s disappearance from the radar screen.

Fifty-two minutes after the disappearance, civilian radio traffic indicated that a civilian aircraft had gone down in that area. But it was clear that the missing aircraft had departed El Paso International with a destination of Mexico City, and could not, therefore, have been the object tracked over the Gulf of Mexico.

It was noted, however, that they both disappeared in the same area and at the same time.

With daylight the next day, Mexican authorities began a search for the missing plane. At Approximately 10:35 hours, there came a radio report that wreckage from the missing plane had been spotted from the air. Almost immediately came a report of a second plane on the ground a few miles from the first. A few minutes later an additional report stated that the second „plane” was circular shaped and apparently in one piece although damaged. A few minutes after that the Mexican military clamped a radio silence on all search efforts.

UFO Casebook Splash
The radio interceptions were reported through channels to the CIA. Possibly as many as two additional government agencies also received reports, but such has not been confirmed as of this date. The CIA immediately began forming a recovery team. The speed with which this team and its equipment was assembled suggests that this was either a well-rehearsed exercise or one that had been performed prior to this event.
In the meantime, requests were initiated at the highest levels between the United States and Mexican governments that the US recovery team be allowed onto Mexican territory to „assist.” These requests were met with professed ignorance and a flat refusal of any cooperation.

By 21:00 hrs, 26 Aug 1974, the recovery team had assembled and been staged at Fort Bliss. Several helicopters were flown in from some unknown source and assembled in a secured area. These helicopters were painted a neutral sand color and bore no markings. Eye witness indicates that there were three smaller craft, very probably UHl Hueys from the description. There was also a larger helicopter, possibly a Sea Stallion. Personnel from this team remained with their craft and had no contact with other Ft. Bliss personnel.

Satellite and aircraft overflight that day indicated that both the crashed disk and the civilian aircraft had been removed from the crash sites and loaded on flat bed trucks. Later flights confirmed that the convoy had departed the area heading south.

At that point the CIA had to make a choice; either to allow this unknown aircraft to stay in the hands of the Mexican government, or to launch the recovery team, supplemented by any required military support, to take the craft. There occurred, however, an event that took the choice out of their hands. High altitude overflights indicated that the convoy had stopped before reaching any inhabited areas or major roads. Recon showed no activity, and radio contact between the Mexican recovery team and its headquarters had ceased. A low altitude, high speed overflight was ordered.

The photos returned by that aircraft showed all trucks and jeeps stopped, some with open doors, and two human bodies laying on the ground beside two vehicles. The decision was immediately made to launch the recovery team, but the actual launching was held up for the arrival of additional equipment and two additional personnel. It was not until 14:38 hrs that the helicopters departed Ft. Bliss.

The four helicopters followed the border down towards Presidio then turned and entered Mexican airspace north of Candelaria. They were over the convoy site at 16:53 hrs. All convoy personnel were dead, most within the trucks. Some recovery team members, dressed in bioprotection suits, reconfigured the straps holding the object on the flatbed truck, then attached them to a cargo cable from the Sea Stallion.

By 17:14 hrs the recovered object was on its way to US territory. Before leaving the convoy site, members of the recovery team gathered together the Mexican vehicles and bodies, then destroyed all with high explosives. This included the pieces of the civilian light plane which had been involved in the mid-air collision. At 17:46 hrs the Hueys departed.

The Hueys caught up with the Sea Stallion as it reentered US airspace. The recovery team then proceeded to a point in the Davis Mountains, approximately twenty-five miles northeast of Valentine. There they landed and waited until 02:25 hrs the next morning. At that time they resumed the flight and rendezvoused with a small convoy on a road between Van Horn and Kent. The recovered disk was transferred to a truck large enough to handle it and capable of being sealed totally. Some of the personnel from the Huey’s transferred to the convoy.

All helicopters then returned to their original bases for decontamination procedures. The convoy continued non-stop, using back roads and smaller highways, and staying away from cities. The destination of the convoy reportedly was Altanta, Georgia.

Here the hard evidence thins out. One unconfirmed report says the disk was eventually transferred to Wright-Patterson AF Base. Another says that the disk was either transferred after that to another unnamed base, or was taken directly to this unknown base directly from Atlanta.

The best description of the disk was that it was sixteen feet, five inches in diameter, convex on both upper and lower surfaces to the same degree, possessing no visible doors or windows. The thickness was slightly less than five feet. The color was silver, much like polished steel. There were no visible lights nor any propulsion means.

There were no markings. There were two areas of the rim that showed damage, one showing an irregular hole approximately twelve inches in diameter with indented material around it. The other damage was described as a „dent” about two feet wide. The weight of the object was estimated as approximately one thousand, five hundred pounds, based on the effect of the weight on the carrying helicopter and those who transferred it to the truck.

There was no indication in the documentation available as to whether anything was visible in the „hole.”

It seems likely that the damage with the hole was caused by the collision with the civilian aircraft. That collision occurred while the object was traveling approximately 1700 knots (1,955 mph). Even ignoring the speed of the civilian aircraft, the impact would have been considerable at that speed.

This is in agreement with the description of the civilian aircraft as being „almost totally destroyed.” What was being taken from the crash site was pieces of the civilian aircraft.

The second damage may have resulted when the object impacted with the ground. The speed in that case should have been considerably less than that of the first impact.

No mention is made of the occupants of the civilian aircraft. It is not known if any body or bodies were recovered. Considering the destruction of the civilian light aircraft in mid-air, bodies may well not have come down near the larger pieces.

Unfortunately what caused the deaths of the Mexican recovery team is not known. Speculation ranges from a chemical released from the disk as a result of the damage, to a microbiological agent. There are no indications of death or illness by any of the recovery team.

It would not have been illogical for the recovery team to have taken one of the bodies back with them for analysis. But there is no indication of that having happened. Perhaps they did not have adequate means of transporting what might have been a biologically contaminated body.

Inquires to the FAA reveal no documents concerning the civilian aircraft crash, probably because it did not involve a US aircraft.

Sources: http://www.ufobbs.com/txt4/3263.ufo

UBJECT: THE CHIHUAHUA DISK CRASH FILE: UFO3263

To: All Deneb Team Members
From: JS
Date: 23 Mar 92
Subject: Research Findings on the Chihuahua Disk Crash
Text:

On 25 Aug 74, at 2207 hrs, US Air Defense radar detected an unknown
approaching US airspace from the Gulf of Mexico. Originally the
object was tracked at 2,200 (2530 mph) knots on a bearing of 325
degrees and at an altitude of 75,000 feet, a course that would
intercept US territory about forty miles southwest of Corpus
Cristi, Texas. After approximately sixty seconds of observation,
at a position 155 miles southeast of Corpus Cristi, the object
simultaneously decelerated to approximately 1700 (1955 mph) knots,
turned to a heading of 290 degrees, and began a slow descent. It
entered Mexican airspace approximately forty miles south of
Brownsville, Texas. Radar tracked it approximately 500 miles to a
point near the town of Coyame, in the state of Chihuahua, not far
from the US border. There the object suddenly disappeared from the
radar screens.

During the flight over Mexican airspace, the object leveled off at
45,000 feet, then descended to 20,000 feet. The descent was in
level steps, not a smooth curve or straight line, and each level
was maintained for approximately five minutes.

The object was tracked by two different military radar
installations. It would have been within range of Brownsville
civilian radar, but it is assumed that no civilian radar detected
the object due to a lack of any such reports.

The point of disappearance from the radar screens was over a barren
and sparsely populated area of Northern Mexico. At first it was
assumed that the object had descended below the radar’s horizon and
a watch was kept for any re-emergence of the object. None
occurred.

At first it was assumed that the object might be a meteor because
of the high speed and descending flight path. But meteors normally
travel at higher speeds, and descend in a smooth arc, not in
„steps.” And meteors do not normally make a thirty-five degree
change in course. Shortly after detection an air defense alert was
called. However, before any form of interception could be
scrambled, the object turned to a course that would not immediately
take it over US territory. The alert was called off within twenty
minutes after the object’s disappearance from the radar screen.

Fifty-two minutes after the disappearance, civilian radio traffic
indicated that a civilian aircraft had gone down in that area. But
it was clear that the missing aircraft had departed El Paso
International with a destination of Mexico City, and could not,
therefore, have been the object tracked over the Gulf of Mexico.

It was noted, however, that they both disappeared in the same area
and at the same time.

With daylight the next day, Mexican authorities began a search for
the missing plane. Approximately 1035 hrs there came a radio
report that wreckage from the missing plane had been spotted from
the air. Almost immediately came a report of a second plane on the
ground a few miles from the first. A few minutes later an
additional report stated that the second „plane” was circular
shaped and apparently in one piece although damaged. A few minutes
after that the Mexican military clamped a radio silence on all
search efforts.

The radio interceptions were reported through channels to the CIA.
Possibly as many as two additional government agencies also
received reports, but such has not been confirmed as of this date.
The CIA immediately began forming a recovery team. The speed with
which this team and its equipment was assembled suggests that this
was either a well-rehearsed exercise or one that had been performed
prior to this event.

In the meantime requests were initiated at the highest levels
between the United States and Mexican governments that the US
recovery team be allowed onto Mexican territory to „assist.” These
requests were met with professed ignorance and a flat refusal of
any cooperation.

By 2100 hrs, 26 Aug 74, the recovery team had assembled and been
staged at Fort Bliss. Several helicopters were flown in from some
unknown source and assembled in a secured area. These helicopters
were painted a neutral sand color and bore no markings. Eye
witness indicates that there were three smaller craft, very
probably UHl Hueys from the description. There was also a larger
helicopter, possibly a Sea Stallion. Personnel from this team
remained with their craft and had no contact with other Ft. Bliss
personnel.

Satellite and recognizance aircraft overflight that day indicated
that both the crashed disk and the civilian aircraft had been
removed from the crash sites and loaded on flat bed trucks. Later
flights confirmed that the convoy had departed the area heading
south.

At that point the CIA had to make a choice, either to allow this
unknown aircraft to stay in the hands of the Mexican government, or
to launch the recovery team, supplemented by any required military
support, to take the craft. There occurred, however, an event that
took the choice out of their hands. High altitude overflights
indicated that the convoy had stopped before reaching any inhabited
areas or major roads. Recon showed no activity, and radio contact
between the Mexican recovery team and its headquarters had ceased.
A low altitude, high speed overflight was ordered.

The photos returned by that aircraft showed all trucks and jeeps
stopped, some with open doors, and two human bodies laying on the
ground beside two vehicles. The decision was immediately made to
launch the recovery team but the actual launching was held up for
the arrival of additional equipment and two additional personnel.
It was not until 1438 hrs that the helicopters departed Ft. Bliss.

The four helicopters followed the boarder down towards Presido then
turned and entered Mexican airspace north of Candelaria. They were
over the convoy site at 1653 hrs. All convoy personnel were dead,
most within the trucks. Some recovery team members, dressed
bioprotection suits, reconfigured the straps holding the object on
the flatbed truck, then attached them to a cargo cable from the Sea
Stallion. By 1714 hrs the recovered object was on its way to US
territory. Before leaving the convoy site, members of the recovery
team gathered together the Mexican vehicles and bodies, then
destroyed all with high explosives. This included the pieces of
the civilian light plane which had been involved in the mid-air
collision. At 1746 hrs the Hueys departed.

The Hueys caught up with the Sea Stallion as it reentered US
airspace. The recovery team then proceeded to a point in the
Davis Mountains, approximately twenty-five miles north east of
Valentine. There they landed and waited until 0225 hrs the next
morning. At that time they resumed the flight and rendezvoused
with a small convoy on a road between Van Horn and Kent. The
recovered disk was transferred to a truck large enough to handle it
and capable of being sealed totally. Some of the personnel from
the Huey’s transferred to the convoy.

All helicopters then returned to their original bases for
decontamination procedures. The convoy continued non-stop, using
back roads and smaller highways, and staying away from cities. The
destination of the convoy reportedly was Altanta, Georgia.

Here the hard evidence thins out. One unconfirmed report says the
disk was eventually transferred to Wright-Patterson AF Base.
Another says that the disk was either transferred after that to
another unnamed base, or was taken directly to this unknown base
directly from Atlanta.

The best description of the disk was that it was sixteen feet, five
inches in diameter, convex on both upper and lower surfaces to the
same degree, possessing no visible doors or windows. The thickness
was slightly less than five feet. The color was silver, much like
polished steel. There were no visible lights nor any propulsion
means. There were no markings. There were two areas of the rim
that showed damage, one showing an irregular hole approximately
twelve inches in diameter with indented material around it. The
other damage was described as a „dent” about two feet wide. The
weight of the object was estimated as approximately one thousand,
five hundred pounds, based on the effect of the weight on the
carrying helicopter and those who transferred it to the truck.

There was no indication in the documentation available as to
whether anything was visible in the „hole.”

It seems likely that the damage with the hole was caused by the
collision with the civilian aircraft. That collision occurred
while the object was traveling approximately 1700 knots (1955 mph).
Even ignoring the speed of the civilian aircraft, the impact would
have been considerable at that speed. This is in agreement with
the description of the civilian aircraft as being „almost totally
destroyed.” What was being taken from the crash site was pieces of
the civilian aircraft.

The second damage may have resulted when the object impacted with
the ground. The speed in that case should have been considerably
less than that of the first impact.

No mention is made of the occupants of the civilian aircraft. It
is not known if any body or bodies were recovered. Considering the
destruction of the civilian light aircraft in mid-air, bodies may
well not have come down near the larger pieces.

Unfortunately what caused the deaths of the Mexican recovery team
is not known. Speculation ranges from a chemical released from the
disk as a result of the damage, to a microbiological agent. There
are no indications of death or illness by any of the recovery team.
It would not have been illogical for the recovery team to have
taken one of the bodies back with them for anaylsis. But there is
no indication of that having happen. Perhaps they did not have
adquate means of transporting what might have been a biologically
contaminated body.

Inquires to the FAA reveal no documents conserning the civilian
aircraft crash, probably because it did not involve a US aircraft
nor did
To: All Deneb Team Members
From: JS
Date: 2 Mar 92
Subject: Research Findings on the Pinehurst „Abduction”
Text:

Given the small amount of data to go on and the number of years
that have passed since the original incident, very little
importance should be placed on this report. The group first
learned of it through a verbal transmission from an Air Force
Officer. He stated that he had learned of it from a report filed
with the Intelligence Officer at Fairchild AFB a few days after the
event. He admitted that he did not meet those filing the report,
nor was he actually involved with any type of investigation.
Apparently the original report as filed by a civilian was
„humorous” enough to get passed around among some of the officers.

His statement (summarized):

On 24 June 71 a man and his wife came into the base headquarters at
Fairchild and stated that they wished to make a report of a „flying
saucer.” They were turned over to the base Intelligence Officer as
would be proper under AF guidelines for UFO reports at that time.
He allowed them to write down their story but apparently placed
very little importance in their statements for report indicated
that he asked no questions and apparently told the civilians that
their report would be „passed up the channels.” It is not known if
that was ever done, or if that officer, disbelieving the report
because of the possible abduction aspect, merely filed it without
following standard UFO reporting procedure. It is possible that he
did not even file the report, but merely passed it around the its
„amusement” value then trash canned it.

The facts remembered from the report were as follows:

On 21 June 71, Mr John Stacy (23) and his wife, Gloria (23), were
in their home near Pinehurst, Idaho. Their home was a distance
from the town and somewhat isolated. It was after dinner and both
were sitting down, Mrs Stacy watching TV, John reading a book. At
approximately 2215 hrs John’s attention was caught by a light
outside the window, a reddish light of rather deep color. He went
to the window and saw a column of light described as „deep red”
descending to the ground from above. The place where the light
struck the ground was only about a hundred feet from the house and
he could not see from his position what was causing the light.

After showing the light to his wife, he went out the back door,
accompanied by her, to investigate. He took with him a 22 caliber
pistol, the only weapon in the house. He stated that the light was
like nothing he had ever seen and „a little scary.” Once clear of
the roof, they could see that the light was coming from the center
of a circular shape hovering approximately two hundred feet in the
air. The shape was dark, no lights apparent other than the red
beam shining directly down from the center. He estimated the
diameter of the „disk” to be fifty feet.

For a few minutes they both just stood there, staring in wonder at
the thing. Then John realized that it was no longer there. He was
still standing outside, looking at the sky, but there was no object
and no light. He stated that he didn’t remember seeing it go, just
that he was suddenly aware it wasn’t there any longer. And that he
was suddenly chilled.

He turned to his wife but she wasn’t there. He also noticed that
his revolver was no longer in his hand. Puzzled, he went back into
the house, searching for Gloria. She was not present. He then
took a flashlight and searched the area around the house but failed
to find her. Returning to the house, he was about to call law
authorities when he noticed a red flash out of the corner of his
eye. The light had been outside a window. He was going to the
door again when he met Gloria slowly walking back into the house.

He began questioning her about where she had been but she was in a
daze and unable to answer coherently except to say that she felt
she had been „somewhere. n As she recovered she seemed very much
afraid of the outside of the house but could put no words to her
fears. He got her to bed and calmed down. The next day she could
not remember where she had been and seemed anxious whenever he
asked questions.

In the report, John Stacy stated that he had noticed there were red
marks encircling his wife’s wrists and ankles but she could not
explain how they had gotten there. It appeared that the skin was
somewhat raw as if rubbed or chaffed.

On the second day after the sighting, Mrs Stacy told her husband
that she was sure she had been inside the „flying saucer” but still
could not remember anything else. That is when he decided to go to
the nearest AFB and report the incident and inquire as to what it
might have been. It appears unlikely that his questions were
answered by the AF officer who took their statements.

This is the end of the original verbal account, given to a member
of the group in early 1983. It was recorded and filed for possible
investigation but with a low priority due to the amount of time
that had passed.

In 1985 one of the group happened to be not far from Pinehurst and
decided to investigate. The trail was pretty cold by then. Casual
interrogation of long-time residents did, however, reveal two men
who remembered the couple and the incident. Apparently it had been
written up in a local paper. Attempts to locate that paper proved
negative as it had apparently gone out of business years before.

Additional information gathered from the locals include: Gloria
Stacy died in 1980 from causes unrelated to the incident. John
Stacy moved to California right after that.

The original newspaper article described only the dark „saucer” and
a red beam, but not the possible abduction. Apparently the Stacy’s
had decided to not reveal that part. But those who knew them said
that years later John told them several additional facts. Unable
to sleep after the incident, John lay in bed awake for quite a
while. It was then that he realized that it was far later than it
should have been. He knew the time he saw the red light because of
the TV show that was on. But when Gloria returned and they went to
bed, it was over four hours later. Even allowing for two hours as
he searched the area around the house and to calm his wife down
after she returned, that still leaves approximately two hours
unaccounted for.

Also Mrs Stacy had „bad dreams” for quite a while afterwards but
never did remember anything additional about the time she was
missing. For a couple years after the incident she would not leave
the house at night.

There had been no additional incidents with unknowns or anything
that could be related to the original incident, at least none that
were related to the two locals interviewed.

Without the ability to interview the primary witnesses, there is
little that can be made of this report. As it stands, this
incident contains some of the standard elements of abduction cases,
yet differs in some ways. The beam of red light has been reported
only a few times, mostly not in conjunction with abductions. The
missing time element is a key factor, of course. But the marks on
her wrists and ankles suggest some form of physical restraint, not
a common element. A similar occurrence has been related in only
one other abduction, that in which the woman claimed to have been
bound to a chair and left alone for a period of time by the
„aliens.” There is no evidence of any other marks on her body, nor
of any post-abduction symptoms other than bad dreams and a
nervousness about going outside at night. It is possible,
considering the second-hand evidence, that such symptoms may have
simply gone unreported.

This couple apparently felt it their duty to report this sighting
to the AF, or perhaps because they felt that the AF might help
explain to them what had happened. They certainly did not seek
publicity afterwards, in fact apparently avoided it. This argues
strongly in favor of a real incident of some type having occurred.

Some limited attempts have been made to local John Stacy in the Los
Angeles area but have proved negative.

This case is not considered worthwhile for further investigation.

END OF DOCUMENT

*********************************************************************
* –––>>> THE U.F.O. BBS – http://www.ufobbs.com/ufo <<<––- *
*********************************************************************

http://www.disclose.tv/forum/the-coyame-mexico-ufo-crash-and-recovery-incident-t76924.html

http://www.textfiles.com/ufo/UFOBBS/3000/3263.ufo

Plante medicinale: Teiul


Tilia_miqueliana3Teiul, sau Tilia, este genul ce cuprinde aproximativ 30 de specii de arbori, nativi zonelor temperate ale emisferei nordice, în Asia (unde majoritatea diversității speciilor este găsită), Europa și estul Americii de Nord.
Speciile de Tilia constau în copaci foioși, ajungând de la 20 la 40 m înălțime, cu frunze străbătute de nervuri și anvergura de 6-20 cm și flori cu sămânță dicotiledonată. Numărul exact de specii este incert deoarece multe dintre ele hibridizează spontan, atât în sălbăticie cât și cultivate.

Frunzele sunt lung-pețiolate, rotunde, ascuțite la vârf, iar pe fața inferioară se observă nervuri proeminente. teiul este un arbore cu flori

Florile, în număr de 2–10 pe ram, uneori și mai multe, sunt alb-gălbui, plăcut mirositoare, așezate pe un peduncul comun, concrescut aproape pe jumătatea lungimii lui, cu o bractee lungă în formă de limbă, de culoare verde-galbuie. Fiecare floare este formată din 5 sepale care cad în momentul înfloririi, 5 petale, numeroase stamine și un ovar globulos. Sunt des folosite la prepararea infuziilor de ceai. Avand o actiune usor deprimanta asupra sistemului nervos central,ceaiul din flori de tei poate fi utilizat in scopuri terapeutice.

Este răspândit prin pădurile din regiunile deluroase până aproape de zona muntoasă.

Teii joacă un motiv literar semnificativ în mai multe poezii scrise de cel mai faimos poet romantic român, Mihai Eminescu. Spre exemplu, un citat din poezia sa, „Mai am un singur dor”:

Pătrunză talanga
Al serii rece vânt,
Deasupră-mi teiul sfânt
Să-și scuture creanga.

Prepararea si administrarea florilor de tei
Pulberea

Se obtine prin macinarea cu rasnita electrica de cafea a plantei uscate, urmata eventual de o cernere prin sita pentru faina alba. O lingurita rasa de pulbere (aproximativ 1,5 grame) se tine vreme de cateva minute sub limba, dupa care se inghite cu apa. Se administreaza pe stomacul gol, de trei-patru ori pe zi. Dozele maxime admise pentru pulberea de tei: Copiii intre 2 si 4 ani vor lua maximum 2 grame pe zi, cei intre 5 si 9 ani vor lua maximum 3 grame pe zi, in timp ce copii intre 10 si 14 ani vor lua maximum 6 grame pe zi. Persoanele peste 14 ani vor lua aceeasi doza ca si adultii, care este de maximum 12 grame pe zi.

Infuzia fierbinte
Se foloseste pentru a provoca sudoratia, element foarte important in tratarea racelilor de tot felul, precum si a unor boli care apar pe fondul intoxicarii organismului. Se prepara simplu, prin oparirea a doua lingurite de flori maruntite cu o cana de apa clocotita, dupa care se lasa un sfert de ora sa infuzeze si se filtreaza. Se bea cat mai fierbinte posibil, asa incat efectul sudorific sa fie maxim.

Infuzia combinata
Cum arata si numele, ea combina extractia la rece cu cea la cald, ajutand astfel la conservarea principiilor active. Se prepara astfel: 2-3 lingurite de flori de tei maruntite se lasa la inmuiat intr-o jumatate de cana de apa, de seara pana dimineata, cand se filtreaza; maceratul se pune deoparte, iar pulberea ramasa se opareste cu inca o jumatate de cana de apa fierbinte, se lasa la infuzat 20 minute, dupa care se lasa la racit si se filtreaza; se combina cele doua extracte; preparatul se bea inainte de masa, cu un sfert de ora. Doza – 3 cani pe zi.

Tinctura
Se umple pe jumatate un borcan cu pulbere de flori de tei, completandu-se restul cu alcool de patruzeci de grade. Dupa ce continutul a fost omogenizat prin amestecarea alcoolului cu planta, se inchide borcanul ermetic si se lasa la macerat vreme de opt zile. Lichidul se filtreaza prin tifon si se pastreaza in sticlute mici, inchise la culoare.

Băi terapeutice
Doua maini de flori de tei se lasa la inmuiat intr-o oala cu 3-5 litri de apa calduta, vreme de 12 ore (de dimineata pana seara), dupa care se filtreaza. Maceratul obtinut se pune deoparte, iar planta ramasa se mai opareste cu un litru de apa, vreme de 10 minute, si apoi se filtreaza. Se toarna ambele preparate in cada de baie, peste apa fierbinte. De regula, baile cu flori de tei se fac seara, deoarece au un efect somnifer destul de puternic, care nu este de natura sa favorizeze activitatile zilnice.

Tratamente interne
Anxietate (stari de teama fara un motiv aparent) – un studiu facut in Portugalia a pus in evidenta faptul ca administrarea teiului diminueaza starile de teama sau de anxietate ale pacientilor, precum si unele tulburari asociate lor: atacuri de panica, distonie neurovegetativa etc. Interesant este ca efectul anxiolitic al teiului nu apare doar la om. Un studiu, de data aceasta facut in Mexic, arata fara dubiu ca administrarea teiului duce la diminuarea starilor de anxietate si de hiperexcitabilitate si in cazul animalelor de experienta. La pacientii umani, in terapia contra anxietatii, se administreaza pulberea de tei, din care se iau cate doua grame, de trei-patru ori pe zi, in cure de 6 saptamani, urmate de alte 2 saptamani de pauza.
Iritabilitate nervoasa, isterie – se face o cura cu infuzie combinata de tei, din care se administreaza cate o cana (250-300 ml) de trei ori pe zi, in cure 28 de zile. Este un tratament recomandat inclusiv persoanelor la care aceste probleme emotionale apar pe fondul insomniei, al epuizarii, al anumitor tulburari hormonale (sindrom premenstrual, sindrom de premenopauza sau de menopauza).
Insomnie – se bea un pahar de infuzie combinata de tei, dupa masa de seara, si un alt pahar imediat inainte de culcare. Florile de tei contin principii active care induc starea de somn, actionand printr-un mecanism similar cu cel al medicamentului alopat benzodiazepina. Atentie, insa, o doza prea mare de tei (pragul depinde de sensibilitatea fiecaruia) poate duce la un efect contrar, inducand o stare de hiper-vigilenta, care alunga prompt somnul.
Menopauza – anumite tulburari asociate menopauzei, cum ar fi starile anxioase, insomnia, mancarimile pe piele, starile de iritabilitate, puseurile de hipertensiune, pot fi eliminate in mare masura cu ajutorul unei cure cu flori de tei. Timp de opt saptamani, se administreaza dimineata, la pranz si seara cate 50 de picaturi de tinctura de tei pe zi.
Dureri de cap, migrena – se beau 1-3 cani de ceai de tei fierbinte, pe stomacul gol. Acest tratament are efecte sedative rapide, diminuand intensitatea durerii de cap. In migrenele biliare, infuzia de tei poate declansa reflexul vomitiv – un element care va poate contraria, dar care este pozitiv. Dati curs acestui reflex natural, care va debloca negresit colecistul si va grabi sfarsitul crizei de migrena.
Adjuvant in hipertensiune arteriala – se administreaza pulberea de tei, din care se ia cate o lingurita, de patru ori pe zi, in cure de 60 de zile, urmate de 15 zile de pauza. Teiul actioneaza prin efect vasodilatator, prin actiune sedativa la nivelul sistemului nervos central si prin efectul depurativ, eliminand surplusul de apa din organism.
Adjuvant in febra – una-doua cani de infuzie de tei calda stimuleaza o sudoratie intensa, ceea ce va duce la scaderea temperaturii. Se foloseste mai ales in accesele de febra asociate infectiilor acute.
Raceli (viroze respiratorii), gripa – organismul guvernamental de control al plantelor medicinale din Germania a aprobat inca din anii ’80 folosirea florilor de tei contra acestor afectiuni. Teiul nu are un efect antiviral demonstrat, in schimb, ajuta la reglarea temperaturii organismului, ajuta la eliberarea cailor respiratorii de secretiile in exces, reduce si elimina durerile musculare, durerile de cap asociate acestor afectiuni. Se administreaza infuzia combinata, indulcita cu miere, cate 1 litru pe zi, pana la vindecare.
Tuse iritativa, tuse productiva – in florile de tei exista niste substante emoliente (mucilagii), care reduc senzatia de iritare de pe caile respiratorii si ca atare calmeaza tusea uscata. Mai mult, aceste principii active sunt utile si in tusea productiva, deoarece ajuta la eliminarea secretiilor in exces de pe caile respiratorii. Se administreaza infuzia combinata, cate o cana de trei-patru ori pe zi.
Bronsita cronica si acuta – se bea infuzie fierbinte de tei, cate 2 cani pe zi. Are efecte calmante, diminuand intensitatea acceselor de tuse, ajuta la eliminarea secretiilor in exces de pe caile respiratorii si combate accesele de febra.
Adjuvant in retentia de lichide – se face o infuzie combinata de tei, ceva mai concentrata (50 grame la un litru de apa), care se administreaza cu lingura, pe parcursul a 1-2 zile. Infuzia combinata de tei amplifica diureza, stimuleaza eliminarea surplusului de lichide prin transpiratie. Suplimentar, se fac si bai generale cu flori de tei, care au un efect diuretic si calmant, fiind utile si ca adjuvant contra cistitei si a nefritei.
Voma nervoasa, deranjamente digestive si diaree pe fond de stres – se face o infuzie combinata (dupa reteta prezentata la inceputul articolului) din tei, menta si musetel in proportii egale. Se consuma pe zi un litru din aceasta infuzie. Are efecte calmante generale, antispastice, diminueaza durerea si inhiba reflexul vomitiv. De asemenea, regleaza tranzitul intestinal dereglat de catre starile de stres.
Gastrita – durerile de tip arsura, specifice acestei afectiuni, sunt alinate si vindecate cu pulbere de tei, pe de o parte ea reduce nivelul de stres si tensiunea psihica, iar pe de alta parte, protejeaza si cicatrizeaza mucoasa gastrica. Se ia cate o lingurita de pulbere de trei-patru ori pe zi, inainte de masa. In perioadele de criza puternica, cu dureri intense, nu se mananca nimic, vreme de minimum 24 de ore. Se consuma mari cantitati de infuzie combinata de tei, neindulcita. Pentru o mai mare eficienta, se pune la macerat, impreuna cu teiul, si o cantitate egala de radacina de lemn-dulce.
Adjuvant in hepatita de tip B si C – un studiu japonez facut sub conducerea dr. H. Matsuda arata ca principiile active din teiul argintiu au efecte hepatoprotectoare. Efectul de protejare al celulei hepatice, combinat cu efectul de stabilizarea si de calmare psihica al teiului, recomanda aceasta planta in tratarea hepatitelor cu posibila evolutie spre ciroza (evolutie mult accelerata de stresul psihic intens). Se recomanda, ca atare, administrarea a 2-3 cani de infuzie combinata de tei pe zi, in cure de 4 saptamani, urmate de alte patru saptamani de pauza.
Dureri articulare in artrita – un studiu de medicina experimentala, realizat in Mexic, in anul 2008, sub conducerea dr. A. L. Martinez, arata ca administrarea infuziei combinate de tei reduce inflamatia si mai ales durerile articulare. Acest efect s-ar datora, potrivit cercetatorilor, flavonoidelor continute de florile de tei. Se tin cure cu o durata de 21 de zile, timp in care se consuma cate trei cani de infuzie combinata de tei, cu un sfert de ora inainte de masa.
Adjuvant in limfom malign – un studiu recent argentinian indica o actiune antitumorala a florilor de tei cu frunza in forma de inima (Tilia cordata). Se recomanda administrarea a 2-3 cani de infuzie combinata pe zi. Are efecte de inhibare a multiplicarii celulelor tumorale si induce autodistrugerea (apoptoza) acestora. „De vina” pentru aceste efecte este – se pare – o substanta (scopoletina) continuta de florile acestei specii de tei.
Tratamente externe
Insomnie, agitatie la bebelusi – unul din cei mai mari fitoterapeuti contemporani, francezul Maurice Messegue, povestea ca prima sa initiere in arta tamaduirii cu plante a primit-o la doar patru ani, cand tatal sau il imbaia cu flori de tei. Sub influenta acestei bai, starea sa de spirit se alchimiza brusc: tensiunile si supararea dispareau ca prin farmec, iar un somn binefacator il cuprindea imediat. Foarte interesant este faptul ca aceasta planta ii inducea vise atat de frumoase si de intense, incat le-a tinut minte toata viata. Adesea, in aceste vise vedea „zane-flori” a caror prezenta il facea extrem de fericit. Si in medicina noastra populara, baile cu flori de tei, facute o data pe saptamana sau chiar mai des, erau folosite pentru a le linisti somnul celor mici, dar si pentru tratarea cu succes a tusei convulsive.
Cosmaruri, tulburari de somn – se umple o fata de perna cu flori de tei uscate si se foloseste in locul pernei normale in timpul somnului. Este un tratament de medicina populara care adesea are o eficienta incredibila, desi mecanismele biologice prin care actioneaza sunt inca imposibil de explicat.
Adjuvant in amigdalita – intr-o cana de infuzie combinata si concentrata (4 lingurite la cana) de tei, se pune o lingurita de sare grunjoasa si se amesteca. Cu acest preparat se face gargara de 3-4 ori pe zi. Tratamentul are efect calmant, antiinflamator si antiseptic rapid.
Colici abdominale (dureri de burta) – se pune pe abdomen o compresa cu infuzie combinata de flori de tei (ceva mai concentrata – 20 de grame la cana), peste care se adauga o sticla sau o punga cu apa fierbinte, asa incat sa incalzeasca bine zona. In cazul colitei, se face si o cura interna cu infuzie combinata de flori de tei (la concentratie normala): o cana de trei-patru ori pe zi.
Cosmetică
Cearcanele – se estompeaza daca se aplica pe zona ochilor o compresa cu infuzie combinata cu flori de tei, dimineata si seara, cate un sfert de ora.
Ten iritat – se fierb 2 lingurite de flori de tei si 1 lingurita de flori de musetel intr-un pahar cu lapte, vreme de un minut, apoi se lasa la racit. Se filtreaza preparatul si se aplica sub forma de compresa, pe locurile afectate.
Prospetimea obrazului – decoct din flori de tei, folosit ca lotiune tonica si pentru eliminarea ridurilor.
Precautii si contraindicatii la tratamentul cu flori de tei
Se recomanda sa nu fie administrate intern doze de tei mai mari decat cele precizate in acest articol, in caz contrar putand aparea insomnia. Administrat in doze normale, nici un studiu facut pana acum nu a pus in evidenta vreo forma de toxicitate a teiului, nici macar asupra femeilor care alapteaza sau a celor insarcinate. Foarte rar pot aparea cazuri de alergie la tei, care se manifesta mai ales cutanat.

TEIUL SI MAGIA
In mitologia Romei Antice, teiul simboliza iubirea conjugala si fidelitatea in cuplu, fiind in acelasi timp si arborele lui Venus (zeita iubirii) si al Junonei (zeita intelepciunii). Mai ales cuplurile tinere isi impodobeau altarul casei cu ramuri de tei inflorite, pentru a beneficia de intelepciune si stabilitate in iubire.
Poetul Ovidiu, cel exilat pe tarmul Pontului Euxin, afirma ca de sarbatoarea dedicata zeitei fertilitatii, fecioarele se impodobeau cu coroane de flori de tei.
Triburile germanice de acum doua milenii considerau teiul un arbore al pacii si al dreptatii. In fiecare an, vara, la inflorirea lui, el era adorat ca arbore sacru si sarbatorit cu dansuri si muzica. Judecata tribala se facea la tulpina unui tei, pentru a ajuta judele sa dea verdictul corect.
Prezicatorii sciti imparteau o frunza de tei in trei bucati egale, pe care le infasurau in jurul degetelor de la mana stanga, pentru a obtine inspiratia si a capata puterea de a ghici viitorul.
In folclorul polonez exista si acum credinta ca teiul plantat in fata casei apara familia de spiritele rele, aduce noroc si pace, ajuta oamenii sa nu-si piarda credinta in Dumnezeu si sa nu cedeze diferitelor ispite.
Conform unei credinte populare franceze, o casatorie nu se mai destrama niciodata, daca mirii treceau la nunta pe sub doi tei cu coroanele impreunate.
In Estonia si in Lituania exista obiceiul ca femeile tinere sa aduca ofrande de hrana la un tei inflorit, cerand fertilitate si liniste in familie.
La romani, ramurile de tei inflorite sunt aduse acasa de Rusalii, dupa ce au fost sfintite de preot la biserica, fiind tinute la intrare ori, mai adesea, langa icoane. Ele se pastreaza toata vara, avand darul de a alunga grindina si furtunile distrugatoare, dar mentinand si „seninul” din casa.
In multe sate din Bucovina se impodobesc mormintele apropiatilor cu ramuri de tei inflorite, pentru a le aduce pacea si impacarea. Se crede ca stramosii imbunati cu flori de tei vegheaza asupra celor vii si ii feresc de necazuri.
In multe situri arheologice din Elvetia s-au descoperit vesminte imprimate cu extracte de tei. Obiceiul a fost pastrat si de popoarele slave, pana in timpurile moderne.
In crestinismul primitiv, lemnul de tei era considerat sfant si exista obligatia ca statuetele Fecioarei Maria si catapesmele sa fie cioplite din lemn de tei (lignum sacrum).
In astrologie, teiul e asociat cu luna, miresmei sale fiindu-i atribuit un efect afrodisiac.
In antichitate, asupra teiului erau transferate boli, de catre vindecatori. Multi parinti plantau un tei cand li se nastea un copil, convinsi ca astfel va fi ocrotit de boli. In caz ca, totusi, se imbolnaveau, erau intinsi la umbra unui tei inflorit.
Leac țărănesc
Inca din evul mediu, carbunele din lemn de tei era folosit in satele romanesti ca leac sigur contra ulcerului stomacal, a flatulentei, dar si a constipatiei. Se administrau 1-2 lingurite de carbune pisat, amestecat in lapte sau apa.

Bibliografie
Florentin Crăciun, Mircea Alexan, Carmen Alexan – Ghidul plantelor medicinale uzuale, Editura științifică, București 1992, pag. 128
Ilie Tudor – Teiul – arborele care vindeca sufletul, Formula AS
Sursa: http://ro.plante-medicinale.wikia.com/wiki/Tei şi https://ro.wikipedia.org/wiki/Tei

(Vezi şi:Pomelo – „uriașul” tămăduitor)

Există Bigfoot?


Frame 352 from 1967 Patterson–Gimlin film, alleged by some to show a Bigfoot, and by others to show a man in a gorilla suit
Frame 352 from 1967 Patterson–Gimlin film, alleged by some to show a Bigfoot, and by others to show a man in a gorilla suit

Bigfoot, cunoscut și ca sasquatch, este un criptid cu asemănare de maimuță. Se pretinde că acesta locuiește în păduri, în special în cele din regiunea de nord-vest dinspre Pacific a Americii de Nord. Bigfoot este descris de obicei ca o ființă umanoidă bipedă, păroasă, și de mari dimensiuni. Termenul „sasquatch” provine de la cuvântul sásq’ets din limba halkomelem.
Oamenii de știință nu cred în existența acestui animal, conisderând că este o combinație dintre folclor, identificări eronate și fals, și nu o ființă adevărată. Însă, câțiva savanți precum Jane Goodall și Jeffrey Meldrum și-au exprimat clar interesul în bigfooți. Bigfoot-ul rămâne însă unul dintre exemplele faimoase de criptid din categoria criptozoologiei.

Bigfoot este descris drept o creatură cu înfățișare de maimuță, cu înălțimea între 2-3 m, cântărind aproximativ 230 kg, și acoperit de o blană de culoare maro-întunecat, sau roșcat-întunecat. Unii martori au spus că acesta are ochi mari, o sprânceană care iese ușor în evidență și o frunte mică. Se spune că unii martori au simțit un miros neplăcut în jurul creaturii. Urmele enorme de picioare care au fost găsite sunt de aproximativ 60 cm lungime și 20 cm lățime.

Chiar și primii navigatori de culoare albă sosiți în regiunea de nord-vest dinspre Pacific a Americii de Nord au auzit poveștile despre „omul pădurilor” care le fura proviziile. În câteva triburi indiene, există câteva sculpturi de piatră cu măști de maimuțe. Unul dintre acele triburi are drept simbol totem, un bigfoot. În anul 1811, pe Munții Rocky au fost descoperite câteva urme uriașe de tălpi în zăpadă. În anul 1893, Theodore Roosevelt a publicat o poveste despre o „entitate misterioasă din păduri”. În anul 1924, câțiva mineri aflați la lucru au spus că au fost atacați de o așa-zisă creatură-maimuță (locul atacului fiind numit în prezent Canionul Maimuțelor). În anii ’40-’50 au fost doar câțiva martori ce au văzut o apariție a creaturii. Prima înregistrare cu așa-zisa creatură a fost făcută pe data de 20 octombrie 1967 de către Roger Patterson și Robert Grimlin în Bluff Creek, California.

Conform teoreticienilor astronauților antici, Bigfoot ar putea fi un experiment hibrid extraterestru, prima specie inteligentă de pe Pământ, creat mai mult ca un sclav al acestora și care se ascunde de oameni, mai ales prin lungi tuneluri subterane. O altă teorie a acestor teoreticieni este aceea că Homo sapiens este adevăratul produs hibrid al extratereștrilor antici, iar Bigfoot ar fi ultimii reprezentanți ai speciei inteligente băștinașe.[1]

În 2012, Prof. Bryan Sykes (University of Oxford) și Michel Sartori, directorul Muzeului de Zoologie din Lausanne, au lansat o inițiativă internațională cunoscută sub numele Oxford-Lausanne Collateral Hominid Project pentru a colecta și analiza probe ADN presupuse a proveni de la bigfoot. În iulie 2014, rezultatele analizelor au fost publicate în Proceedings of the Royal Society B, sub titlul „Genetic analysis of hair samples attributed to yeti, bigfoot and other anomalous primates”[2]. Cercetătorii susțin că majoritatea probelor analizate provin de la animale cunoscute, iar două ar putea fi o specie necunoscută de urs.

* http://scinews.ro/bigfoot-yeti-sasquatch-almas-analiza-adn/
* https://ro.wikipedia.org/wiki/Bigfoot