Împotriva Reîncarnării


Hristos-dupa-Inviere-1024x628Împotriva Reîncarnării

Cea mai mare nebunie, păgânătate și rătăcire de la adevăr este de a crede cineva că după moarte sufletul omului intră în alte trupuri de oameni, dobitoace, etc. In toată învătătura Dumnezeiestilor Scripturi și a Evangheliei lui Iisus Hristos, în invătăturile Sfintilor Apostoli, ale Sfintilor Părinti, nu găsim vreo mărturie despre această rătăcire si păgânătate. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne arată unde merg sufletele oamenilor după moarte, zicând: ”Si a murit săracul si a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit si bogatul si s-a înmormântat”— apoi arătând unde s-a dus, zice: ”Si în iad ridicându-si ochii săi, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam si pe Lazăr în sânul lui”(Luca).

Si în alt loc din Sfânta Scriptură se arată unde merg sufletele oamenilor după moarte: atunci când tâlharul cel de-a dreapta Mântuitorului, fiind si el răstignit, îi zicea lui Iisus: ”Pomeneste-mă Doamne, când vei veni întru împărătia Ta”, aude glasul Mântuitorului: ”Adevărat grăiesc tie, astăzi vei fi cu mine în rai” (Luca 23, 42-43).

Iată deci unde merg sufletele oamenilor drepti si păcătosi după moarte: în rai, în sânul lui Avraam, acolo unde a mers Lazăr si tâlharul care s-a pocăit de păcatele sale, sau în iad, unde a mers bogatul cel nemilostiv.

De unde a ieșit această idee de a se crede că sufletele oamenilor după moarte se duc în alte trupuri? De unde a iesit această rătăcire că omul moare de multe ori? Oare cei ce gândesc această nebunie nu-l aud pe marele Apostol Pavel care zice că o dată este dat oamenilor să moară, iar după aceea să fie judecata? (Evrei 9, 27). Oare nu aud acesti rătăciti de la adevăr ce zice Sfânta Scriptură: ”…fiindcă omul merge la locasul său de veci… si ca pul berea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat?” (Eclesiastul 12 5 si 7).

0 dată moare omul cu trupul său si o dată va fi învie rea mortilor. Auzi ce zice Domnul: ”Nu vă mirati de aceasta, că vine ceasul în care toti cei din mormânturi vor auzi glasul Lui. Si vor iesi cei ce au făcut cele bune întru învierea vietii, iar cei ce au facut cele rele întru învierea osândirii” (Ioan 5, 28-29).

Din toate acestea se vede destul de clar că în ziua judecătii de apoi toate trupurile vor învia, unindu-se cu sufletele lor, pentru a primi răsplata după credinta si faptele pe care le-au avut în timpul existentei lor pământesti. Si dacă în această existentă pământească ar trece prin mai multe trupuri, începând cu această zi a învierii, în care trup va rămâne sufletul? Oare va putea sufletul să fie în acelasi timp în mai multe trupuri? Oare va putea sufletul să fie în acelasi timp si în rai si în iad? Dar ce se va întâmpla cu trupurile rămase fară suflet, pentru că după învătătura voastră se intelege a fi mai multe trupuri decât suflete?! Oare Dumnezeu creând pe om după chipul si asemănarea Sa l-a creat ca să-l nimiceascâ, să-l distrugă, să-l piarda pe undeva prin univers, ori să-i dăruiască viata vesnică, să-l mantuiască? Noi credem că l-a creat ca să se bucure si el, omul, de bunătatea si dragostea dumnezeiască, numai ca omul să dorească acest lucru si cât stă în puterea sa să se si nevoiască, căci Dumnezeu nu duce cu forta pe om în rai.

”Dar va zice cineva: cum înviază mortii si cu ce trup au să vină? Nebun ce esti! Tu, ce semeni, nu va da viată daca nu va muri. Si ceea ce semeni nu este trupul ce va să fie, ci grăunte gol, poate de grâu, sau de altceva din celelalte; iar Dumnezeu îi dă un trup precum a voit si fiecărei seminte un trup al său”. Nu pentru noi a venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe pământ si a pătimit si a înviat? ”Si dacă Hristos n-a înviat zadamică este atunci propovăduirea noastră, zadamică si credinta voastră” (1 Corinteni 15, 35-38; 15, 14).

Iată ce zice si proorocul Iezechiel despre învierea mortilor: ”Fost-a mâna Domnului peste mine si m-a dus Domnul cu Duhul si m-a asezat în mijlocul unui câmp plin de oase omenesti, si m-a purtat împrejurul lor; dar iată, oasele acestea erau foarte multe pe fata pământului si uscate de tot. Si mi-a zis Domnul: Fiul omului, vor învia oasele acestea? Iar eu am zis: Dumnezeule, numai Tu stii acestea… Asa grăieste Domnul Dumnezeu oaselor acestora: Iată Eu voi face să intre în voi duh si voi veti învia. Voi pune pe voi vine si carne va creste pe voi; vă voi acoperi cu piele, voi face să intre în voi duh si veti învia si veti sti că Eu sunt Domnul… Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, si a intrat în ei duhul si au înviat si multime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor” (Cap. 37). Dreptul Iov zice: ”Dar eu stiu că Răscumpărătorul meu este viu si că El, în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea care se destramă” (Cap. 19, 25); si iarăsi proorocul Isaia: ”Mortii Tăi vor trăi si trupurile lor vor învia” (26, 19).

Cu toate acestea, cei rătăciti de la adevăr, forțând înțelesul unor texte biblice, sustin că si Ilie s-a întrupat în persoana Sfântului Ioan Botezătorul: ”Si dacă voiti să întelegeti, el este Ilie, cel ce va să vină” (Matei 11, 14). Da, este adevărat că despre Sfântul Ioan Botezătorul s-a scris că ”va merge inaintea Domnului cu duhul si cu puterea lui Ilie” (Luca 1, 17) dar nu că se va incarna în el Ilie Proorocul, ci că Ioan Botezătorul a venit cu râvna si credinta proorocului Ilie, fiindcă Ilie va veni înainte de venirea a doua a Domnului: ”Ilie într-adevăr va veni si va aseza toate la loc” (Matei 17.11). Va veni marele prooroc Ilie mai înainte de sfârsitul lumii, în timpul lui Antihrist, dar nu cu alt trup, ci cu trupul lui cu care a fost înăltat la cer în car si cu cai de foc asa cum l-a văzut Elisei (4 Imp. 2, 11-12). Asadar si Sfantul Ioan Botezătorul a venit cu credinta si cu’râvna lui Ilie, dar nu cu alt suflet si trup, ci cu al sau, cu care s-a născut din Sfânta Elisabeta.

Incă mai aduc si acest citat din Evanghelia lui Ioan: ”Invătătorule, cine a păcătuit, acesta sau părintii lui, de s-a născut orb?”, ceea ce ar fi însemnat. In primul caz, că a avut si o altă viată sau vieți.

Dacă se citeste cu atentie si versetul următor, se poate observa foarte clar că Măntuitorul nu este de acord cu această părere, căci zice: ”Nici el n-a păcătuit, nici părintii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu (Ioan 9, 3).

Deci, admitând că acest om a avut si altă viată, apar două nedumeriri; prima: Dacă s-a reîncarnat înseanmă că a avut păcate în altă viată, ceea ce Mântuitorul nu a admis. A doua: Dacă nu a avut păcate în altă viată, nu mai era nevoie de reîncarnare, el trebuind să fie pe undeva prin Nirvana!

Într-adevăr, ideile despre reîncarnare existau si în timpul Mantuitorului, dar nicăieri în Sfânta Scriptură nu întâlnim o aprobare a lor, ci doar adeverirea învierii si a judecătii (Apoc. 20, 11-15; 22, 12; Matei 25, 3-46; 1 Cor. 15, 12-22; 2 Petru 3, 7 s.a.).

Pe lângă toate acestea mai sustin că Biserica a scos din Sfănta Scriptură citatele care vorbesc despre reîncarnare si chiar Evanghelia lui Toma. Dacă Biserica ar fi scos citatele care adeveresc reîncarnarea, atunci le-ar fi scos pe toate si nu ar fi lăsat nici aceste texte pe care le aduc acesti ”lupi îmbrăcati în piei de oaie”. Cât priveste asa zisa ”evanghelie” a lui Toma, faceti o comparatie între această evanghelie si celelalte Evanghelii si cărti ale Noului Testament si singuri veti observa totala deosebire care există între ele, pentru că nu sunt scrise în acelasi ”duh al adevărului”.

Desi budhismul si hinduismul afirmă că sufletul este nemuritor, ceea ce poate fi considerat ca un produs bun, dar că sufletul poate trece din trup în trup si se poate transforma din fire ratională în animal, aceasta este denaturare. Noi stim că mintea, vointa, constiinta si ratiunea sunt însusiri ale sufletului si dacă acceptam că sufletul nostru trece si prin alte trupuri de animale, unde sunt atunci însusirile sufletului? Să-i dăm unui câine o bucată

de carne si să-i spunem ora la care să o mănânce si vom vedea dacă are minte să ne înteleagă! Dar cu acesti oa meni se întâmplă ceea ce zice Duhul Sfânt: ”Iar omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte si s-a asemănat lor” (Psalmul 48, 12).

Care religie este mai veche si mai adevărată decât a Patriarhilor, a lui Adam, a lui Sit, a lui Noe, a lui Avraam, care au fost sfinti văzători de Dumnezeu? Si care din acesti mari si sfinti oameni ai lui Dumnezeu a lăsat vreo invătătură că sufletele oamenilor după moarte vor intra în alte trupuri spre a se curăti de păcate? Câtă nebunie este pentru un crestin să creadă în aceste învătâturi păgâne tocmai astăzi când Evanghelia lui Hristos a ajuns la toate neamurile!

Noi stim din Sfânta Scriptură că toti vom sta înaintea divanului lui Iisus Hristos la înfricosata judecată de apoi ca să dăm seama de ceea ce am lucrat prin trupul pe care îl avem si nu prin alte trupuri cum hulesc cei înselati de diavol! (Romani 14, 10; 2 Cormteni 5, 10). Nu aflăm în toată Sfânta si dumnezeiasca Scriptură vreun loc în care să se scrie că noi după moarte vom da seama de cele ce am făcut în mai multe vieti prin care am trecut pe acest pământ, ci numai prin acest trup cu care ne-am născut si am trăit în lume.

Câtă nebunie si rătăcire în capul vreunui om să creadă că Hristos, Mântuitorul nostru, ar fi înviat si S-ar fi proslăvit după învierea Sa cu alt trup si nu cu acela cu care S-a născut din Preacurata si Preasfânta Fecioară Maria! Noi avem atâtea dovezi despre patima si învierea lui Hristos Care S-a proslăvit în al Său trup si nu în

altul. Noi stim că toate popoarele lumii se vor judeca de Hristos, dar nicăieri în Sfânta Scriptură nu scrie că ne va judeca Budha sau Krishna sau alti idoli si slujitori demonici, si că vom fi întrebati de acestia pentru cele ce am gresit în aceastâ viată. Acesti oameni au ajuns la atâta nebunie si împreună cu satana, în ziua judecătii celei de apoi, vor merge în muncile cele vesnice, după cum zice Sfântul Apostol Iuda: ”Iar pe îngerii care nu si-au păzit vrednicia, ci au părăsit locasul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric, în lanturi vesnice, spre judecata zilei celei mari… Acestia însa defaimă cele ce nu cunosc, iar cele ce –ca dobitoacele necuvântâtoare– stiu din fire, într-acestea îsi găsesc pieirea… Valuri sălbatice ale mării, care îsi spumegă rusinea lor, stele rătăcitoare, cărora întunericul întunericului li se păstrează în vesnicie… Iată a venit Domnul cu zecile de sfinti ai Lui, ca să facă judecată împotriva tuturor si să mustre pe toti nelegiuitii de toate faptele nelegiuirii lor, în care au făcut fărădelege si de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătosi, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui”. Acestia cu nimic nu se deosebesc de păgâni, de atei si de diavol, care se silesc să strice scripturile cele sfinte si adevârul din ele si să ducă la rătăcire pe cei pe care îi pot însela cu minciunile lor.

Deci, tu care prin dunmezeiescul Botez ai devenit fiul lui Dumnezeu după dar si dai crezare acestor păgânătăti, te mai poti numi crestin ? Iată cum prin ceea ce faci si crezi, tăgăduiesti tocmai pe Creatorul tău. Acestora li se potrivesc cuvintele Sfântului Apostol Petru: ”Acestia însă, ca niste dobitoace fară de minte, din fire făcute să

fie prinse si nimicite, hulind cele ce nu cunosc, vor pieri în stricăciunea lor… Părăsind calea cea dreaptă, au rătăcit… Acestia sunt izvoare fără de apă si nori purtati fără de furtună, cărora li se păstrează, în veac, întunericul cel de nepătruns”.

Despre YOGA – de parintele Arsenie Papacioc

Vezi şi: http://www.cuvantul-ortodox.ro/2011/11/07/exista-reincarnarea-parintele-serafim-rose-infatiseaza-invatatura-ortodoxa-si-explica-originile-acestei-mari-inselari/

Un uriaș poligon nazist de testări nucleare a fost descoperit în Austria


B8 Bergkristall (a Nazi weapons facility)_00011.jpg

A fost descoperită o reţea imensă de tuneluri, având o suprafață de 75 hectare, în care naziştii ar fi testat arme de distrugere în masă.

(Citeşte şi: Adăpost nazist în jungla argentiniană)

O uriaşă fabrică subterană de arme naziste secrete, care ar fi putut fi folosită pentru a testa arme nucleare și alte arme de distrugere în masă a fost descoperită în Austria, a dezvăluit mass-media duminică, 28 decembrie 2014.

Rețeaua de tuneluri ocupă o suprafață de 75 de hectare și a fost descoperit de o echipa de cercetători în apropiere de orașul nordic St. Georgen an der Gusen, locul unde se afla infamul lagăr de concentrare Mauthausen -Gusen.

Imagine__12756

Producătorul de filme documentare Andreas Sulzer, cel care conduce săpăturile, a declarat reporterilor că situl este „probabil cea mai mare bază secretă de producere de arme din al Treilea Reich.”

Sulzer a început să caute acest complex de testare nucleară după ce a găsit mai multe referinţe către acest sit în jurnalul unui fizician austriac care a lucrat cu naziști.

Conform Londra Sunday Times, cercetătorii au observat niveluri ridicate de radiații în zonă, lucru care ar confirma ca naziștii ar fi fost într-o etapă avansată de dezvoltare a unor arme nucleare. Căști aparținând trupelor SS, precum și alte elemente legate de nazişti au fost, de asemenea, descoperite în zonă.

„Facilitatea, asemănătoare fabricii Bergkristall, se baza pe munca ”sclavilor” din lagărul de concentrare Mauthausen-Gusen din apropiere”, conform Sunday Times.” Peste cca. 320.000 de deținuți se spune că ar fi murit din cauza condițiilor brutale din labirintul subteran.”

„Deținuții din lagărele de concentrare din Europa au fost selectați pentru abilitățile lor speciale – fizicieni, chimiști sau alți experți – pentru a lucra la acest proiect monstruos”, a declarat Sulzer „și noi suntem datori în faţa victimelor să cercetăm situl și să dezvăluim întregul adevăr.”

Naziștii au încercat să ascundă situl adânc în pământ sub mai multe straturi de granit.
hans-kammler1
Istoricii și oamenii de știință care lucrează la acest proiect vor, de asemenea, să descopere dacă Generalul SS Hans Kammler, (cel care a condus facilitatea şi raporta periodic șefului său SS Heinrich Himmler) a fost adus în SUA după război, în scopul de a lucra la programul de arme al Americii.

Este posibil ca Hans Kammler să fi condus acest loc pentru a dezvolta diverse arme (unele nucleare) dar şi aparate de zbor necunoscute. În articolul Incidentul OZN de la Kecksburg scriam că:

Într-un episod al serialului History Channel, Ancient Aliens din 2011, se presupune că nava care s-a prăbușit la 9 decembrie 1965, la Kecksburg, Pennsylvania a fost Die Glocke, mai cunoscută sub numele de “Clopotul nazist.” Sunt investigate dovezi și speculații conform cărora ofițerul nazist SS (Obergruppenführer) Hans Kammler ar fi folosit un Clopot pentru a scăpa de Forțele Aliate în ultimele zile înainte de Ziua Victoriei în Europa folosind călătoria în timp și sfârșind prin a ateriza lângă Kecksburg unde s-a integrat în societatea americană de după război.

Vezi şi:

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/biggest-secret-nazi-weapons-factory-4886214

Vast, secret Nazi nuclear testing facility unearthed in Austria

Reînvierea finală a Sfântului Imperiu Roman


Sf. Imperiu Roman la maxima sa întindere în timpul Cruciadelor
Sf. Imperiu Roman la maxima sa întindere în timpul Cruciadelor

Vaticanul și Germania au deja un nivel îngrijorător de control asupra Uniunii Europene. Caracteristicile religioase și politice ale învierii unui imperiu antic se dezvoltă rapid.

Ce s-a întâmplat la începutul anului 2014 în politica italiană a șocat lumea. Papa l-a umilit pe prim-ministrul Romano Prodi. A fost un tip de umilire care a fost ceva obișnuit de-a lungul istoriei Vaticanului.

Din 554 AD până în prezent, au fost șase ”Sfinte” imperii romane. Acestea au fost cele mai sângeroase imperii de tip stat-biserică care au existat vreodată pe pământ! Ele au cuprins în principal Germania și Vaticanul (acesta fiind motivul pentru care imperiile sunt denumite „sfinte”).

Acum al șaptea Sfânt Imperiu Roman este în creștere rapidă. Este destinat a fi cel mai sângeros dintre toate!

La 19 februarie, un număr de înalți funcționari guvernamentali italieni s-au întâlnit la Vatican într-o sesiune cu ușile închise cu o parte din consilierii superiori ai papei. Subiectul în discuție a fost o problemă arzătoare pe care Papa Benedict al XVI-lea (2005-2013) a declarat-o public, poziția sa în contradicție extremă cu cea a prim-ministrului Romano Prodi: problema recunoașterii de către stat a cuplurilor necăsătorite și homosexuale! Două zile mai târziu, Prodi a demisionat.

In numerous public declarations, both the pope and senior Vatican sources had declared vehement opposition to the Prodi government’s attempt to ram legislation through the Italian parliament that would allow for the official recognition by the government of such civil unions. If passed, this legislation would allow for those involved in such unions to receive certain government benefits currently available only to those engaged in the traditional institution of marriage between man and woman as endorsed by the church.

Upon emerging from the in-camera session at the Vatican, Prime Minister Prodi was closed-mouthed. His sole words to the press were that it went “well.”

Two days later, Prodi resigned his post.

What would have caused the prime minister of Italy to resign? To the public it looked like it was over Italy’s role in a nato-led force in Afghanistan. But that was only the superficial view. Here is what we learned by some in-depth research (emphasis mine throughout):

Our news bureau combed the news wires during the day, and all remained silent on Prodi’s future … until Friday evening, European time.

That February 23, 10:30 p.m. cet, Catholic World News (cwn) released a story that seemed to tell it all. It was tucked away in the midst of the normal sheaf of news that cwn releases regularly in doing its usually admirable job of keeping its subscribers aware of the latest happenings at the Vatican. It ran under the headline, “New Italian government would not require allies to support civil-union bill.”

“Romano Prodi—struggling to forge a new ruling coalition in the Italian parliament after a key foreign-policy loss prompted his resignation as prime minister—has drafted an agreement that will not require his coalition allies to support civil unions,” the report said. “The 12-point agreement seemed likely to draw enough support to return Prodi to the parliamentary leadership post. Foreign Minister Massimo D’Alema, a Prodi ally, told reporters that the coalition ‘can continue on this basis.’”

Now that is intriguing!

The foreign minister made no reference to the Afghanistan issue, which is what was originally touted as the reason for Prodi’s resignation! The main issue highlighted in this statement, alluding to the prospect of the Prodi coalition being able to come together to re-form a government, was the removal of the requirement to push the civil-union bill through parliament in opposition to the pope’s powerful stand against it!

The Trumpet article continued,

On February 26, the most reliable news services were reporting the prospect of Prodi retaining the prime ministership, based on the acceptance by his coalition partners of the 12-point program, the highlight of which was not the Afghanistan issue, but Prodi’s changed stance on civil unions. “To lure support from moderates, Prodi watered down a 208-page program crafted during his April election campaign. The revised version is a 12-point list that drops legislation that authorizes same-sex unions, a measure opposed by some Catholics in the coalition” (Bloomberg.com, February 26).

Sure enough, following agreement to the 12-point program by Prodi’s coalition, Prodi won a confidence motion in both houses of parliament, ending the current crisis.

So who rules now in Italy?

It would seem that this victory for the papacy has significantly strengthened not only the Roman Catholic vote in the Italian parliament, but especially Pope Benedict’s own political authority and hence that of the Vatican State. It is a notable victory for the pope in his aggressive endeavors to claim the moral high ground for the Vatican in its quest to turn the whole of Europe away from the influence of secularism, back to that which he calls “Europe’s traditional roots”: its Roman Catholic roots!

Europe’s traditional roots, of course, refers to the Holy Roman Empire.

Does the pope believe in democracy? No, he does not. The Vatican never has. Look at how he is involved in politics—exerting so much pressure over the leader of Italy.

But it goes much deeper.

The European Parliament hoped to ratify the constitution on the 50th anniversary of Rome, held in Berlin. The pope was invited to attend. He knew that there was to be no mention of God in the Berlin Declaration. So he scorned the meeting!

Later, the pope was invited to speak to the Parliament and help solve the problem—created by his not attending in the first place.

You can begin to see the power the Vatican has over the European Parliament—the nucleus of the coming Holy Roman Empire, the world’s next great superpower! People don’t have a clue as to where Europe is headed and the impact it will have on this world.

Reuters reported on March 24, “In a speech to European bishops on Saturday, Pope Benedict accused the EU of apostasy for refusing to mention Christianity in the Berlin Declaration.” By “Christianity,” he really means Catholicism. “Asking how leaders could hope to get closer to their citizens if they denied such an essential part of European identity, the head of the Roman Catholic Church said: ‘Does not this unique form of apostasy of itself, even before God, lead it (Europe) to doubt its very identity?’”

This religious leader, with 1 billion followers, is condemning many of the European leaders as apostate. That means they have fallen away from God! The strongest kind of condemnation. This is disturbing power from the religious side of the Holy Roman Empire.

The pope says this apostasy is causing everyone “to doubt its very identity.” What identity is that? The Holy Roman Empire. If you fail to embrace this bloody and evil past of forced conversions, he labels you apostate. Extremely alarming words.

Charlemagne began his rule over the Holy Roman Empire in a.d. 800. He is Europe’s greatest hero, it seems. And yet, it is common knowledge that he waded through a sea of blood to convert people to Catholicism. This is the identity the pope is promoting! So beware!

The pope is whipping Europe into the Catholic Holy Roman Empire. And the worst is yet to come. The world is going to be shocked beyond description very soon. On March 27, theTrumpet.com wrote,

The Berlin Declaration is an open challenge to the supremacy of the religion of Rome in Europe. The pope has met that challenge head on, and the EU has responded with an open invitation for him to come to its parliament and fix the problem [that he created!]. This provides the pope with an open door to peddle his spiritual wares directly to the main legislating body of the European Union.

Should the Parliament seize the moment and railroad the endorsing of the religion of Rome into its constitution, the EU’s spiritual gap may well be filled by official recognition of the pope’s religion as the state religion of the European Union. And remember, should this occur, the laws that the European Parliament makes trump all domestic law within its member nations.

That means this German pope already has an intensely disturbing control over the European Union.

This news overshadows what is happening in the Middle East. We just don’t know it yet. The people of America are too absorbed in their pleasures and lusts to even notice.

Germany—Economic and Military Power

Notice what the Wall Street Journal wrote on October 26:

Microsoft waved the white flag this week by dropping all appeals of the European Union’s 2004 ruling against the software giant. Such defeats are a familiar sight, and not only in antitrust. Europe writes the rules for global business today across the board—unapologetically to the benefit of its own industry. American companies are learning they have little choice but to obey.

For the past half century, Europe was supposed to be building a free market. But old habits die hard, and many Continental politicians think more and better regulation is the route to prosperity. Their control over access to a consumer market of 500 million lets them try to force the rest of the world, in particular that economic giant across the Atlantic, to play by its cumbersome rules. This is Europe’s way of staying competitive.

The result is a quiet but concerted war on American commerce. Antitrust policy in Brussels, particularly high-tech firms, is a battlefield. Mario Monti, the former EU competitions czar who issued the ruling against Microsoft’s “bundling” of software on its operating system, told Italian newspaper Corriere della Sera last month that putting that company and other American giants in their place was “the true strength of a united Europe.” His successor, Neelie Kroes, celebrated an EU appeals court decision last month upholding his decision by musing about how low she’d like Microsoft’s market share to fall under the weight of regulatory pressure. Next in her sights are Intel, Qualcomm, Apple and Google, among others. … In effect, Brussels wants to force its environmental standards on the U.S. by saying—do things our way, or your goods won’t be sold here.

A vicious trade war is coming. America is going to be the tragic victim. The Wall Street Journal sees the “concerted war on American commerce.” However, American politicians are too divided to fight back. They just surrender. That is, if they even see the problem.

Germany has been the European power that has most resisted the U.S. policy against Iran, especially the trade sanctions. That country is the real power behind this commerce war. A little recent history should illustrate this point. Germany caused the early-1990s Yugoslavian civil war and benefited most by its outcome.

A New York Times article at the time, titled “UN Yields to Plans by Germany to Recognize Yugoslav Republics,” stated this: “The Security Council backed away from a confrontation with Germany over Yugoslavia today after Germany’s European allies on the council decided that they did not want a major clash with Bonn” (Dec. 16, 1991).

Why did the UN decide not to fight against Germany’s decision? Because Germany’s European allies “did not want a major clash with Bonn.” That means Germany won this battle against the whole world!

The historical plan of the European Union was to control a dangerous Germany. But it is clear that Germany is controlling the EU! This is the political side of the Holy Roman Empire.

Final Resurrection of the Holy Roman Empire Is Here

Scrisoarea lui Ali Khamenei către tinerii din Occident pentru a demasca conspirațiile împotriva Islamului


Scrisoarea unui conducător iranian (Ayatollah Seyed Ali Khamenei) pentru tinerii din Occident pentru a demasca conspirațiile împotriva Islamului

Într-o scrisoare deschisă fără precedent, liderul suprem iranian a făcut apel „la tineretul din Europa și America de Nord” pentru ca acesta să facă un efort pentru a înțelege Islamul înainte de a-l condamna.

(Vezi şi: Islamul – religia păcii?)

În scrisoare, liderul Iranului pune o serie de întrebări cititorilor săi cum ar fi dacă au citit direct Coranul musulmanilor sau au studiat învățăturile Profetului islamului și „doctrine sale umane și etice”? Și probabil, cel mai important, dacă s-au informat despre Islam din alte surse decât cele ale mass-mediei mainstream?

Condamnând grupările teroriste, cum ar fi ISIS și Boko Haram, liderul încheie mesajul său într-o notă de speranță cu privire la modul în care generațiile viitoare vor scrie istoria dacă au informații exacte cu privire la evoluțiile globale.

Iranul a condamnat atentatul de la sediul revistei franceze de satiră Charlie Hebdo, dar a condamnat, de asemenea, ca „provocatoare” publicarea săptămâna trecută a unei caricaturi a profetului Mohammad.

Această misivă, adresată „tinerilor din Europa şi din America de Nord”, este prima reacţie oficială a liderului suprem de la atentatele comise la Paris, de către tineri care s-au reclamat de la islamul radical, în care au fost ucise 17 persoane, în perioada 7-9 ianuarie, scrie Mediafax.

„De două decenii (…) s-a făcut totul pentru prezentarea acestei religii ca un inamic de temut”, scrie ayatollahul, denunţând o „diabolizare masivă” a islamului.

„Nu permiteţi ca teroriştii, proveniţi adesea chiar din aceste puteri care pretind că-i denunţă, să vă fie prezentaţi ca reprezentanţii islamului”, îndeamnă el.

Afirmând că nu vrea să-şi impună viziunea personală sau „cutare concepţie” a islamului, ayatollahul Khamenei îi invită pe tineri să studieze „Coranul şi viaţa Profetului său” Mahomed, pentru a refuza prezentarea acestei religii „prin filtrul unor politici puţin lăudabile”.

Liderul suprem îşi exprimă totodată speranţa că „viitoarele generaţii vor putea să se aplece asupra acestei perioade de interacţiuni ale Occidentului cu islamul cu o conştiinţă mai liniştită decât înainte”.

Iranul a condamnat atacul comis la sediul săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo pe 7 ianuarie, dar a denunţat un abuz asupra libertăţii de exprimare atunci când ziarul a publicat o caricatură cu profetul.

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/International/Mesaj+liderul+supremIran+pentru+tineri+Europa+si+America

Incidentul OZN de la Aurora


Un însemn al Comisiei istorice din Texas, în afara Cimitirului din Aurora, locul presupus al înmormântării unui pilot de OZN, care menţionează pe scurt incidentul.
Un însemn al Comisiei istorice din Texas, în afara Cimitirului din Aurora, locul presupus al înmormântării unui pilot de OZN, care menţionează pe scurt incidentul.

Incidentul OZN de la Aurora este un incident OZN, care se pare că a avut loc pe 17 aprilie 1897 în Aurora, Texas, un mic orășel situat în colțul din nord-vest al zonei metropolitane Dallas–Fort Worth–Arlington. Incidentul (asemănător cu mult mai celebrul incident de la Roswell, incident situat la 50 de ani după acesta) constă într-o presupusă prăbușire a unui OZN. Presupusul corp al unui extraterestru este înmormântat într-un mormânt nemarcat din cimitirul local.

Declarațiile martorilor
În perioada 1896 – 1897 (aproximativ șase sau șapte ani înainte de primul zbor al fraților Wright), numeroase apariții ale unui obiect zburător în formă de trabuc au fost semnalate în Statele Unite.

Un articol dintr-un ziar privind incidentul
Un articol dintr-un ziar privind incidentul

Una din aceste observații a fost pe 19 aprilie 1897 în ediția ziarului Dallas Morning News. Articolul, scris de un locuitor din Aurora, S. E. Haydon[1], despre un presupusul OZN, descrie cum obiectul necunoscut a lovit o moară de vânt de pe proprietatea unui judecător două zile mai devreme, în jurul orei locale 6 dimineața[2], provocând un accident. Pilotul (care a fost descris ca neaparținând acestei lumi, sau ca marțian, conform unui ofițer al Armatei din apropiere de Fort Worth)[3] nu a supraviețuit accidentului și a fost îngropat creștinește în apropierea Cimitirului din Aurora. (Cimitirul conține o placă care menționează incidentul)[4].

Teoria păcălelii
Teoria păcălelii se bazează în principal pe cercetarea istorică efectuată de Barbara Brammer, un fost primar din Aurora. Cercetările sale au arătat că luni de zile înainte de pretinsul accident, Aurora a fost copleșită de o serie de incidente tragice. În primul rând, cultura de bumbac locală (sursa majoră de venituri a orașului) a fost distrusă de o infestare cu coleopterul Anthonomus grandis. În al doilea rând, un foc pe latura de vest a orașului a distrus mai multe clădiri și mai mulți oameni au murit. La scurt timp după incendiu, o epidemie de febră a lovit orașul, instaurându-se carantina. Apoi, o cale ferata de 27 de kilometri până la Aurora, planificată să fie construită, niciodată nu a mai fost realizată. În fine, Aurora (care avea aproape 3.000 de locuitori în acel moment) a fost în pericol de dispariție; cercetările lui Brammer, de asemenea, au arătat că Haydon era cunoscut în oraș ca fiind cel puțin glumeț. Barbara Brammer concluzionează că articolul lui Haydon a fost o ultima încercare de a menține Aurora în viață.
auroramap
Investigații
Într-o investigație realizată de MUFON și publicată în 1973, se arată că s-au găsit bucăți ciudate dintr-un aliaj rar în natură (95% aluminiu și 5% fier).

În aceiași anchetă, se spune că cea mai veche parte a cimitirului a avut o piatră funerara dintr-un aliaj identic. Ei au folosit un detector de metale pentru a găsi mormântul. Când cei de la MUFON au cerut permisiunea de a-l dezgropa, au fost refuzați. Câteva zile mai târziu, anchetatorii au revenit dar au constatat că piatra a dispărut. Cu detectorul de metale nu au mai descoperit niciun metal.

În presupusul loc unde s-a prăbușit nava nu mai crește iarba. Terenul a devenit proprietatea unei alte persoane care a început să sufere de artrita foarte severă.

The Aurora Encounter (1986)
The Aurora Encounter (1986)

În cadrul anchetei din 1973 s-au găsit trei martori care erau în 1897 în Aurora. Primul a spus că totul a fost o glumă. Dar celelalte două persoane au susținut contrariul: al doilea a fost martorul incidentului, dar a plecat repede pentru că mama sa nu l-a mai lăsat să stea acolo iar al treilea a recunoscut că a văzut OZN-ul prăbușindu-se în timp ce își făcea temele, tatăl său a plecat să vadă ce s-a întâmplat și, în ziua următoare când s-a întors, el i-a povestit tot fiului său.

Descrierea pilotului extraterestru a fost foarte asemănătoare cu alte descrieri.

In 1998, Dallas-based TV station KDFW aired a lengthy report about the Aurora incident. Reporter Richard Ray interviewed former Fort Worth Star Telegram reporter Jim Marrs and other locals, who said something crashed in Aurora. However, Ray’s report was unable to find conclusive evidence of extraterrestrial life or technology. Ray reported that the State of Texas erected a historical plaque in town that outlines the tale and labels it „legend.”

On December 2, 2005, UFO Files first aired an episode related to this incident, titled „Texas’ Roswell”. The episode featured a 1973 investigation led by Bill Case, an aviation writer for the Dallas Times Herald[6] and the Texas state director of Mutual UFO Network (MUFON).
MUFON uncovered two new eyewitnesses to the crash. Mary Evans, who was 15 at the time, told of how her parents went to the crash site (they forbade her from going) and the discovery of the alien body. Charlie Stephens, who was age 10, told how he saw the airship trailing smoke as it headed north toward Aurora. He wanted to see what happened, but his father made him finish his chores; later, he told how his father went to town the next day and saw wreckage from the crash.
MUFON then investigated the Aurora Cemetery, and uncovered a grave marker that appeared to show a flying saucer of some sort, as well as readings from its metal detector. MUFON asked for permission to exhume the site, but the cemetery association declined permission. After the MUFON investigation, the marker mysteriously disappeared from the cemetery and a three-inch pipe was placed into the ground; MUFON’s metal detector no longer picked up metal readings from the grave, thus it was presumed that the metal was removed from the grave.
MUFON’s report eventually stated that the evidence was inconclusive, but did not rule out the possibility of a hoax. The episode featured an interview with Mayor Brammer who discussed the town’s tragic history.

On November 19, 2008, UFO Hunters first aired another television documentary regarding the Aurora incident, titled „First Contact”.
The documentary featured one notable change from the UFO Files story – Tim Oates, nephew of Brawley Oates and the now-owner of the property with the sealed well where the UFO wreckage was purportedly buried, allowed the investigators to unseal the well, in order to examine it for possible debris. Water was taken from the well which tested normal except for large amounts of aluminum present; the well had no significant contents. It was stated in the episode that any large pieces of metal had been removed from the well by a past owner of the property. Further, the remains of a windmill base were found near the well site, which refuted Ms. Pegues’ statements (from the 1979 Time magazine article) that Judge Proctor never had a windmill on his property.
In addition, the Aurora Cemetery was again examined. Although the cemetery association still did not permit exhumation, using ground-penetrating radar and photos from prior visits, an unmarked grave was found in the area near other 1890s graves.[7][8] However, the condition of the grave was badly deteriorated, and the radar could not conclusively prove what type of remains existed.

În cultura populară
În 1986 a fost realizat un film bazat pe acest eveniment. Filmul se numește The Aurora Encounter[5].

The 2011 season premiere of Ancient Aliens titled „Aliens and the Old West” goes over this incident.
Charles Stephenson’s 2013 novel The Face of OO describes how the Aurora crash was the result of an attempted theft of an airship that went awry.[10]

The comedy group The Firesign Theatre makes several references to the Aurora Incident on the 1974 album titled: Everything You Know Is Wrong.

Legături externe
* [ http://www.ufocasebook.com/Aurora.html Aurora Texas UFO Incident – UFO casebook study ]
* [ http://www.ufocasebook.com/haydonarticle.jpg Original newspaper article by S.E. Haydon ]

–––––––––––––––––––––––––––––––––

The Aurora, Texas Crash of 1897
Aurora Crash The state of Texas has always been called the „big state.” This expression applies to many things, but is especially true regarding „tall tales.” I have heard them all of my life, and sometimes it is difficult to separate truth from fiction.
Such is the case with one story that comes from the small town of Aurora.
Imagine__12755
The town’s history book labels the community as „the town that almost wasn’t,” and that expression is directly related to the legend of a spaceship crashing into a windmill, and the burial of a small alien creature found in the aftermath.

This event has become the most important news story to ever come out of this small Texas city. Aurora was designated a „historical site” by the State of Texas.

The year was 1897, and this was the year of the „great airships” reports in the United States. As the story goes, it was on April 17, 1897, that a slow moving space ship crashed into a windmill, bursting into pieces.

As the debris was searched through, supposedly the body of a small alien was discovered.

Originally the alien pilot was dubbed the „Martian pilot.”

Some of the debris also revealed material sketched with a type of hieroglyphic. The town folk gave the poor little creature a proper burial in the local cemetery.

This incident, whether true or not, has had just enough publicity to stay afloat for over 100 years. It was made into a movie, „The Aurora Encounter” in 1986, starring Jack Elam.

The news of the crash spread quickly, even for that time period.

A newspaper article of the event still exists, written by S. E. Haydon, reporter for the Dallas Morning News. Below is the original article:

Aurora Cemetery „About 6 o’clock this morning the early risers of Aurora were astonished at the sudden appearance of the airship which has been sailing around the country. It was traveling due north and much nearer the earth than before.

„Evidently some of the machinery was out of order, for it was making a speed of only ten or twelve miles an hour, and gradually settling toward the earth. It sailed over the public square and when it reached the north part of town it collided with the tower of Judge Proctor’s windmill and went into pieces with a terrific explosion, scattering debris over several acres of ground, wrecking the windmill and water tank and destroying the judge’s flower garden.

„The pilot of the ship is supposed to have been the only one aboard and, while his remains were badly disfigured, enough of the original has been picked up to show that he was not an inhabitant of this world.”

Aurora Map The story never gained a lot of exposure at the time, but eventually it was commented on by UPI on May 24, 1973:

„Aurora, Tex. – (UPI) – A grave in a small north Texas cemetery contains the body of an 1897 astronaut who was ‘not an inhabitant of this world,’ according to the International UFO Bureau.

The group, which investigates unidentified flying objects, has already initiated legal proceedings to exhume the body and will go to court if necessary to open the grave, director Hayden Hewes said Wednesday.

„After checking the grave with metal detectors and gathering facts for three months, we are certain as we can be at this point [that] he was the pilot of a UFO which reportedly exploded atop a well on Judge J.S. Proctor’s place, April 19, 1897,” Hewes said.” „He was not an inhabitant of this world.”

The legend was back in the news! Only a couple of days later, UPI followed up the first report with another from Aurora. They had located a living witness to the event.

„A ninety-one-year-old who had been a girl of fifteen in Aurora at the time of the reported incident was quoted. „I had all but forgotten the incident until it appeared in the newspapers recently.”

She said her parents had actually been to the crash sight, but had not allowed her to accompany them for fear of what might be in the debris.

„She recalled that the remains of the pilot, ‘a small man,’ had been buried in the Aurora cemetery, validating the other legends.”

The Associated Press now joined the chase for the sensational story. From the city of Denton, Texas came this account: „A North Texas State University professor had found some metal fragments near the Oates gas station (former Proctor farm). One fragment was said to be ‘most intriguing’ because it consisted primarily of iron which did not seem to exhibit magnetic properties.”

The professor also said he was puzzled because the fragment was „shiny and malleable instead of dull and brittle like iron.”

For reasons unknown, the Aurora Cemetery Association fought the attempts to exhume the alleged alien body. They were successful, and the dead alien’s remains stayed a mystery.

The town of Aurora still shows traces of Military intervention today, and the question must be asked, „Why would the U. S. Military be in the town of Aurora?”

Anyone familiar with the Roswell crash of 1947 will remember that debris from Mac Brazel’s field was flown to Ft. Worth, which is only a short hop’s distance from Aurora. Is this why the Military was in Aurora? Could the Government have the alien body?

Today Aurora, like other cities, is modernized, and yet a few hints of the past still remain. Although the headstone of the alien was stolen, there remain pictures of it today. A copy of this photo now adorns the grave site.

There has been, at times, a lobby to exhume the remains of the little pilot and give it a proper burial, with a new headstone. So far, this has not happened. Should the little grave be dug up, or should we just leave it and the legend of the Aurora UFO alone?

http://www.ufocasebook.com/Aurora.html